From 1 - 10 / 119
  • Kauniaisten WMS-palvelu (Trimble Locus WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kauniaisten opaskartta (Kauniaisten opaskartta), Kauniaisten ortokuva (Kauniaisten ortokuva), Kauniaisten osoitekartta (Kauniaisten kiinteistökartta),Kauniaisten ajantasa-asemakaava (Kauniaisten ajantasa-asemakaava), Kauniaisten karsittu kantakartta (Kauniaisten karsittu kantakartta). Palvelu perustuu Kauniaisten opaskartta-, ortokuva-, osoitekartta- ja ajantasa-asemakaavakartta-aineistoihin. Opaskartta- ja ortokuva-aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö , muita Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Aluevesien karttalehtijako EUREF-FIN/TM35 ruutujen mukaisesti.

  • Dataset shows locations where dropvideo method has been used during NANNUT project. Data can be used for evaluating the research area of NANNUT project.

  • Aineisto perustuu Turun kaupungin pienaluetilastoihin vuodelta 2018. Tilastoissa olleet pienalueiden väkiluvut on visualisoitu Lounaistiedossa karttapohjaksi. Joiltain alueilta (Kupittaa, Otkantti, Rahtisatama ym.) ei ole tietoja saatavilla. Aineisto soveltuu Turun väestöjakauman yleisluontoiseen tarkasteluun. Tarkempaa analyysiä väestöstä kullakin pienalueella voi tehdä tutkimalla Turun kaupungin alkuperäistä taulukkoaineistoa.

  • Aineisto sisältää Saaristomeren keskeiset troolauslinjat. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

  • Aineisto perustuu Turun kaupungin pienaluetilastoihin vuodelta 2018. Alueiden yleisimmät rakennusvuosikymmenet on laskettu suhteuttamalla kunkin vuosikymmenen aikana rakennettujen asuintalojen määrä alueen asuinrakennusten kokonaismäärään. Näin kustakin vuosikymmenestä on saatu prosenttiluku kahden desimaalin tarkkuudella, jonka perusteella yleisin rakennusvuosikymmen on määritelty. Aikaväliltä 1920-2020 asuinrakennusten rakennusvuosi esitetään vuosikymmenen tarkkuudella. Tätä aikaväliä ennen rakennetut asuintalot kuuluvat kategoriaan "ennen 1920", eikä niiden tarkkaa rakennusvuosikymmentä ole ilmoitettu tässä. Joiltain alueilta (Telakka, Rahtisatama, Orjasmäki ym.) ei ole tietoja lainkaan. Alueella Vähäheikkilä loun. on rakennettu 1990- ja 1960-luvuilla yhtä paljon alueen rakennuskannasta (8 rakennusta, 33,33% alueen asuinrakennusten kokonaismäärästä), jonka vuoksi alueella on arvo "1990 ja 1960". Aineisto soveltuu Turun rakennuskannan yleisluontoiseen tarkasteluun. Tarkempaa analyysiä rakennuskannasta ja rakennusvuosikymmenien keskinäisistä suhteista kullakin pienalueella voi tehdä tutkimalla Turun kaupungin alkuperäistä aineistoa.

  • Hauen todennäköisiä lisääntymisalueita eli pienpoikasten esiintymistä kuvaava malli Suomen etelä- ja lounaisrannikolle. Hauen pienpoikasten esiintymisdata kerättiin useana vuonna VELMU- (v. 2004-2009) ja NANNUT-hankkeissa (2010) yhteensä 300 tutkimusalalta Suomen etelä- ja lounaisrannikolta. Hauenpoikasten esiintymistä kartoitettiin touko-kesäkuussa ruovikoissa sijaitsevilla tutkimusaloilla käyttäen valkolevy- ja kauha - menetelmää. Mallinnusta varten mitattiin veden näkösyvyyttä (Secchi-syvyys) ja muita ympäristöparametreja. Aineistoon sovitettiin logistinen regressiomalli, jossa näkösyvyys selittää hauen pienpoikasten esiintymistä. Malli prediktoitiin näkösyvyyden mitatuista arvoista interpoloidulle rannikon kattavalle pinnalle ja leikattiin ruovikkojen sijaintidatalla (tulkittu satelliittikuvista). Tämä aineisto sopii hauen lisääntymisalueiden sijainnin ja laajuuden (pienpoikasten esiintymisen) tarkasteluun Suomen etelä- ja lounaisrannikolla. Aineistoa voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Lisätiedot mallista: Kallasvuo, M. 2010. Coastal environmental gradients – Key to reproduction habitat mapping of freshwater fish in the Baltic Sea, Helsingin yliopisto. http://www.doria.fi/handle/10024/63103 Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

  • Aineisto perustuu Turun kaupungin pienaluetilastoihin vuodelta 2018. Alueiden yleisimmät asuintalotyypit on laskettu suhteuttamalla kunkin talotyypin määrä talotyyppien kokonaismäärään alueella. Aineistossa talotyypit on eroteltu neljään kategoriaan: erilliset pientalot, rivi- tai ketjutalot, asuinkerrostalot ja muut rakennukset (liike-, toimisto- ym.). Joiltain alueilta (Telakka, Rahtisatama, Orjasmäki ym.) ei ole tietoja. Aineisto soveltuu Turun rakennuskannan yleisluontoiseen tarkasteluun. Tarkempaa analyysiä talotyyppien keskinäisistä suhteista kullakin pienalueella voi tehdä tutkimalla Turun kaupungin alkuperäistä taulukkoaineistoa.

  • Pilot scheme for setting values for underwater habitats.This dataset shows a valuation of underwater communities. The dataset is based on three research areas: Archipealgo Sea, Raseborg area and Kotka. The Archipelago dataset is based on dive transects conducted by the NANNUT project in August and September 2010 and 2011 in the Archipelago Sea. The Kotka dataset ataset shows locations where underwater data was collected by the projects NANNUT and VELMU during August 2011 in Kotka near the Mussalo harbor. Archipelago dataset: Each investigated square along the diveline is given a value (1-5) according to a valuation where locations with a high value have high species richness or vegetation cover, red listed species, are potential fish spawning sites, or otherwise representative important habitats. OBS! The valuation is based on vegetation and mussel coverage data. Low value locations can have other nature values that have not been studied here (e.g. rich benthic fauna or be important fish spawning sites). Kotka dataset: The dataset contains information on the occurrence of ecological communities based on the percent coverage of plants and mussels. The communities analysed are vascular plant, stoneworth and seagrass meadows, bladderwrack and redalgae belts, as well as blue mussel/zebra mussel beds and mixtures of the above. The pies show the disribution of communities on each dive transect.

  • Aineisto sisältää lounaisen Suomen rannikkoalueen laiva- ja veneväylät jaoteltuina yli ja alle 7 metrin syvyisiin väyliin. Aineisto sisältää myös väylien tarkat syvyystiedot. Lounaistiedon karttapalvelun väyläaineistoa EI SAA käyttää navigointiin. Väyläaineisto on ohjeellinen.