From 1 - 3 / 3
  • Aineistossa on esitetty vanhan Meriluonto-palvelun kautta tietokantaan tallennettujen tutkimuspisteiden sijainnit. Tietokantaa ylläpitää UTU-CGG -tutkimusryhmä. Aineisto soveltuu Inventoinnin laajuuden määrittämiseen ja tutkimukseen.

  • Koko Vantaan alueesta määrävuosin noin 600 metrin korkeudesta otetut kuvat. Kuvausjonot ovat itä-länsisuuntaisia 500 metrin välein, kuvanottopaikat 500 metrin välein. Kamera on suunnattu pohjoiseen ja kallistettu noin 45 astetta. Kuva-alat peittävät toisiaan siten, että jokainen Vantaan paikka erottuu ainakin kahdella kuvalla. Kuvat nähtävissä http://kartta.vantaa.fi -palvelussa. Liiteaineistona kuva-alueiden keskipisteiden koordinaatit.

  • Sotkamon kunnan rakennusjärjestyksessä 27.3.2007 hyväksytyt suunnittelutarvealueet. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin. Aineisto on muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja raja-aineiston pohjalta. Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat. Viimeisin päivitys on vuodelta 2008. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28 ja korkeusjärjestelmä N2000.