From 1 - 10 / 137
  • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset eritasoisissa liikenneympäristöissä ilmoitetaan tällä tietolajilla seuraavaa jaottelua käyttäen. Viherhoitoluokkien tarkempi kuvaus ja laatuvaatimukset löytyvät Tiehallinnon julkaisusta 2230055 / Viherhoito tieympäristössä.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja jätesäiliöt kuvataan.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä riski tarkoittaa ennustettua onnettomuuksien ja kuolemien määrää 100 miljardia liittymään saapuvaa ajoneuvoja kohden. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta maanteiden keskinäisille liittymille. Onnettomuusennusteet tehdään yhdistämällä onnettomuushistorian ja onnettomuusmallien tiedot Tarvan periaatteita noudattaen. Käytännössä ennuste on sama kuin Tarvan nykytilan onnettomuusmäärä ilman toimenpiteitä.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kunnossapitotoiminnan tarkoituksenmukaisuus saattaa edellyttää, että Tiehallinto teettää jonkun katuosuuden hoidon ja kunta vastaavasti yleisen tien. Joskus myös VR voi olla yleisen tien pitäjä. Inventointi tapahtuu toimistotyönä. Tästä tietolajista riippumatta ilmoitetaan aina onko kyseessä virallisesti yleinen tie vai katu. Lisäksi kerrotaan hoidosta vastaava urakoitsija aina tietolajilla 312.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. IRI (International Roughness Index) on kansainvälinen epätasaisuusluku.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon kuuluvilta maanteiltä, rampeilta katuosuuksilta sekä viereisistä silta-aukoista ne leveysrajoitukset, joiden kohdalla vapaa leveys on alle 10,5 metriä. Leveysrajoituksen osoitteena käytetään tietolajilla 262 ilmoitetun vastaavan alikulkupaikan osoitetta mikäli rajoitus liittyy ko. alikulkupaikkaan. Vapaa leveys määritellään ajoratakohtaisesti ja se voi olla erilainen 1-ajorataisen tien eri ajosuunnille (oikea / vasen) tien mittaussuunnassa (vrt.TL263).