From 1 - 10 / 139
 • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

 • Categories  

  Iisalmen kiinteistörekisterikartta sisältää valtakunnallisen kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Aineistoa ylläpitää Iisalmen kaupungin tonttipalvelut ja maanmittauslaitos.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan keskikaiteissa olevat kulkuaukot, niiden leveys ja niissä mahdollisesti olevat puomit. Lisäksi inventoidaan muut mahdolliset hoitokaluston kääntöpaikkoihin, erikoiskuljetusten kiertoreitteihin tms. liittyvät puomit, mutta ei ”aukon” leveyttä. Lauttarantojen puomit inventoidaan tietolajille 523 tekniset pisteet.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Päällysteleveydellä tarkoitetaan yhtenäisen päällysteen koko leveyttä (yleensä suurempi kuin ajoradan leveys). Kevyen liikenteen väylää ei näin ollen lueta mukaan päällysteleveyteen, paitsi jos väylä on erotettu ajoradasta pelkällä ajoratamaalauksella. Myös varalaskupaikoista johtuvat levennykset luetaan mukaan päällysteleveyteen.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on poikettu. Vanhan lain silloisille paikallisteille sallimaa 12 metriä ei tierekisteriin merkitä.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä olevat suojatiet rekisteröidään liitymätietoina (kts. solmut, liittymät ja liittymätiedot). Sen lisäksi niistä ja muuallakin olevista suojateistä voi kerätä tarkempia tietoja tälle tietolajille.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan teiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat reunakivet. Reunakivistä inventoidaan materiaali ja kirjataan kunto-puutteet. Keskisaarekkeiden reunakivet kirjataan keskelle. Yli metrin pituiset puutteelliset reunakivijaksot inventoidaan omiksi jaksoikseen. Jaksoa ei tarvitse katkaista liittymän vuoksi jos ko. puolen reunakiveys jatkuu liittymän jälkeen.

 • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan reunapaaluilla varustettu tieosuus sekä siltojen kaiteissa olevat reunapaalujaksot (ei silloin jos reunapaalut on vain kaiteen päissä).