From 1 - 10 / 139
  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sellaiset ajoradan paikalliset levennykset, joilla katsotaan olevan merkitystä hoidon alueurakoiden kannalta.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana muuttuvien kelirikkorajoitusten seuraamiseen. Rajoituskohteet jaetaan yhtenäisiksi osuuksiksi siten, että kelirikon alkamispäivämäärä (ensimmäinen rajoitus) ja toisaalta rajoituksen poistamispäivämäärä kullakin osuudella on vakio. Ko. osuudelta ilmoitetaan pienin rajoitusten sallimista tonnimääristä, joka siis on saattanut vaihdella kevään kuluessa.

  • Harjavallan kaupungin Karttapalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on katseltavissa seuraavat karttatasot: Vesihuollon toiminta-alueet, Yleiskaavayhdistelmä, Asemakaavayhdistelmä, Pohjakartta, Virastokartta, Osoitekartta. Palvelu perustuu Harjavallan kaupungin hallinnoimiin aineistoihin. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maanteiden ja kevyen liikenteen väylien poikki menevät rummut. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut. Tätä suuremmat rummut ovat siltarumpuja ja niitä ei tarvitse inventoida. Rummuista inventoidaan tyyppi, materiaali, pituus, halkaisija, mahdollinen lämmityskaapeli sekä puutteet.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan aidalla varustettu tieosuus. Aidoista inventoidaan tyyppi ja materiaali.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Hiekkalaatikoista inventoidaan materiaali ja kunto. Hiekkalaatikot myös kuvataan.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Päällysteleveydellä tarkoitetaan yhtenäisen päällysteen koko leveyttä (yleensä suurempi kuin ajoradan leveys). Kevyen liikenteen väylää ei näin ollen lueta mukaan päällysteleveyteen, paitsi jos väylä on erotettu ajoradasta pelkällä ajoratamaalauksella. Myös varalaskupaikoista johtuvat levennykset luetaan mukaan päällysteleveyteen.