From 1 - 3 / 3
  • Aineisto sisältää kuntakohtaiset tulokset vuoden 2003 eduskuntavaaleista. Aineisto on tuotettu Lounaispaikassa Tilastokeskuksen tietojen pohjalta. Aineisto kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.

  • Categories  

    Opaskartta on yleistetty karttatuote. Opaskartta-ineistosta luodaan kaupungin paperinen opaskartta ja sitä käytetään julkisessa opaskartta-palvelussa (https://kartta.kokkola.fi). Saatavissa WMS-palveluna ja viranomaiskäyttöön tiedostolatauspalvelussa Atom-syötteen kautta.

  • Oikeusvaikutteinen Vuokatin yleiskaava osoittaa taajaman eri alueiden käyttötarkoituksen. Yleiskaavassa kuvataan asumiseen, palveluille, työpaikoille, liikenteelle, virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet. Yleiskaava toimii yksityiskohtaisemman suunnittelun perustana. Vuokatin yleiskaava on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja raja-aineiston pohjalta. Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi Vuokatin yleiskaavan kahtena alueena 26.5.2003. Alue 1 sisältää Vuokatin vaara-alueen ja osan taajamaa ja alue 2 sisältää ranta-alueen ja siihen liittyvän osan taajamasta. Yleiskaava sai lainvoiman vuosina 2004 ja 2006. Sotkamon kunnalla ei ole koko kuntaa koskevaa yleiskaavaa. Aineistoa ylläpidetään AutoCAD dwg-formaatissa. Aineiston koordinaattijärjestelmä KKJ 3 ja korkeusjärjestelmä N60.