From 1 - 10 / 24
  • Grid net for statistics 1 km x 1 km covers whole of Finland. The grid net includes all grid squares in Finland. The location reference of a grid square is the coordinates of the bottom left corner of each grid cell. An identifier in accordance with national conventions (consecutive numbering) and INSPIRE definitions (format: 1kmNxxxxExxxx, where 1 km expresses the square grid size, N the y coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000 and E the x coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000) has been produced for each grid cell. The Grid net for statistics 1 km x 1 km is the area division used in the production of statistics by 1 km x 1 km squares. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Number of population by 1 km x 1 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15-64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). Only the number of population is reported for grids of under 10 inhabitants. A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. Data is available as polygons and as centroids of grid cells. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Municipality-based statistical units are municipalities, sub-regional units, regions, major regions, Regional State Administrative Agencies (AVI), Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY), electoral districts and working areas. Municipality-based statistical units correspond to the regional divisions used in the statistics of the statistical reference year concerned. Annual versions and the latest regionally divided data (excluding the year attribute in the name of the data) are published from the data. Data used without the year attribute are updated automatically. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Number of population by 5 km x 5 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15–64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). Only the number of population is reported for grids of under 10 inhabitants. A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Number of population by statistical units. The number of population on the last day of the reference year (31.12.). Statistical areas are municipalities, sub-regional units, regions, major regions, Regional State Administrative Agencies (AVI) and Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY). The statistical variables in the data are: total population (vaesto), share of the total population (vaesto_p), number of men (miehet), men's share of the population in an area (miehet_p) and women (naiset), women's share (naiset_p), those aged under 15: number (ika_0_14), share (ika_0_14p), those aged 15 to 64: number (ika_15_64), share (ika_15_64p), and aged 65 or over: number (ika_65_), share (ika_65_p). The data is suitable for the examination of population distribution and making various regional analyses. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

  • Tampereen äänestysalueet esittää ajantasaisen äänestysaluejaon. Äänestysaluejaon päättää kunnan keskusvaalilautakunta. Äänestysaluejaon ominaisuustietoja ovat äänestyspaikan tunnus ja nimi. Nimi kertoo kyseisen alueen äänestyspaikan. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24. Saatavissa WMS-/WFS-palveluna Aineiston mittakaavaa ei voida määritellä.

  • Sisältää ruutukohtaista tietoa väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta ja asumisväljyydestä. Ruutukoko vuoden 2013 aineistossa on 250x250m. Tiedot ovat saatavilla vuosilta 1997-2003, 2008 > . Ruudut, joissa on 0-4 asukasta, ovat poistettu tietosuojasyistä. Ruuduissa, joissa on 0-99 asukasta, ei esitetä väestörakennetta tietosuojasyistä.

  • Suomi.fin palvelukartta sisältää julkishallinnon organisaatioiden asiointi- ja palvelupisteiden sijainti- ja yhteystietoja. Kartan sisältö muodostuu viranomaisten tähän käyttöön luovuttamista palvelupistetiedoista. Aineisto sisältää yhdenmukaisessa rakenteessa tallennettuja julkishallinnon asiointi- ja palvelupisteiden tietoja. Tiedot on saatu palveluja hallinnoivilta viranomaisilta ja tarpeen mukaan harmonisoitu Suomi.fi-toimituksessa. Pakollisina, jokaiseen kohteeseen liittyvinä tietoina on - kohteen nimi - käyntiosoite muodossa "Kadunnimi 1" - kuntakoodi - postinumero ja -toimipaikka. Näiden lisäksi organisaatiot voivat ilmoittaa kohteiden sähköposti- ja www-osoitteita, aukioloaikoja ja muita lisätietoja. Aineisto on vapaasti noudettavissa ja uudelleenkäytettävissä standardin rajapinnan kautta.

  • Leikkipaikat ovat pelaamiseen ja leikkitarkoitukseen varattuja kohteita, joille on sijoitettu tähän tarkoitettuja välineitä tai rakenteita. Tämä tietokanta sisältää kaikki Kaupunkiympäristön kehittäminen -yksikön hallinnoimat puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla olevat leikkipaikat sekä suurimman osan Tilakeskuksen hallinnoimista päiväkotien ja koulujen piha-alueilla sijaitsevista leikkipaikoista. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Leikkipaikkojen päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tietokannan geometria on piste. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WFS- ja WMS-palveluna.