From 1 - 10 / 66
  • Ajantasa-asemakaava kuvaa lainvoimaisten kaavojen tilanteen Tampereen asemaakaava-alueella. Aineisto sisältää: Kaavan vahvistusalueen rajat -Kaavan numeron ja hyväksymispäivämäärän -Käyttötarkoitusalueet -Kaavamääräykset -Rakennusalat ja rakennusoikeudet -ym. Aineisto on jaettu neljään dgn-tiedostoon kategorioittain: -Kaavalehtijako -Käyttötarkoitusalue -Rakennusala ja tontti -Symboli ja istutetut Ominaisuustietoina kohteilla on: Tiedon luoja, käyttäjätunnus, yksittäisen kaavan viimeisin tarkastuspäivämäärä, muokkaaja, käyttäjätunnus ja päivämäärä. Aineston geometriana on piste, viiva ja alue Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878) Aineisto on tallennettuna verkkolevyllä Lisätietoja: PALVELUPISTE VIRANOMAISPALVELUT Aineisto ladattavissa vektorimuodossa (DWG) avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelusta: http://kartat.tampere.fi/tp/kartta Avoimen datan lisenssi: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.html

  • Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava keskeiseltä kaupunkialueelta on 1:10000. Tätä aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa. Haja-asutusalueen osalta opaskarttapainoksen mittakaava on 1:25000 / 1:75000. Aineistoa ylläpidetään pääasiassa rasterimuodossa. Opaskarttaa on saatavana painettuna sekä sähköisessä muodossa. Viimeinen opaskarttapainos on tuotettu 1.1.2011. Opaskartta kattaa koko kunnan alueen. Kartassa kuvataan keskeiseltä kaupunkialueelta Tornion kaupungin katuverkosto ja osoitteet sekä karkeasti maankäyttö ja julkiset rakennukset. Lisäksi haja-asutusalueelta on kuvattu tiestö ja tiennimet ja karkeasti alueiden maankäyttöä. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

  • Aineisto sisältää valtakunnallisen kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistön rajat, kiinteistötunnukset sekä kaavoitukseen liittyviä tietoja. Kuopion kaupungin asemakaava-alueen osalta (Maaningan sekä Juanosken taajamia lukuun ottamatta) aineiston ylläpidosta vastaa Kuopion kaupunki. Kaupungin ylläpitojärjestelmänä ovat Trimble Locus ja Facta-kuntarekisteri. Haja-asutusalueen, Juankosken ja Maaningan taajaman osalta aineistoa ylläpitää Maanmittauslaitos. Kiinteistön jaotus päivitetään karttapalveluun kerran viikossa.Kiinteistön rekisteritiedoissa ei näytetä muuta kuin kiinteistötunnus, jonka Maanmittauslaitos on julkaissut avoimen aineiston lisenssillä julkiseksi tiedoksi.

  • Tornion kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Tornion kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, johtotiedot, nimistöt ja tunnisteet, aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

  • Kemin kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään rasteri- / vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • [Lyhyt kuvaus siitä mitä aineisto sisältää] [Kuvaus miten aineisto on tuotettu] [Kuvaus miten usein aineistoa päivitetään ja onko erilaisten kohteiden päivitystiheys erilainen]

  • Muuramen kunnan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja uudet lainvoimaiset asemakaavat päivitetään siihen niiden valmistuttua. Aineisto on luotu vektorimuodossa Autocad dwg-formaatissa ja siitä on olemassa Swecon WMS-rajapinta. Lisäksi asemakaavoista on vektorimuotoinen asemakaavojen kaavaraukset -aineisto, joka sisältää linkit kaavamääräysliitteisiin. Aineistoja voi tarkastella Kunnan karttapalvelussa. Päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000.

  • Tampereen 3D-rakennukset DWG-formaatissa. Aineisto luotu vuoden 2022 laserkeilausaineistosta LOD2 tasoiseksi, kattomuotojen osalta aineisto on LOD3 tasoista.

  • Sipoon asemakaavayhdistelmä eli ajantasa-asemakaava on kooste lainvoiman saaneista asemakaavoista.