From 1 - 2 / 2
  • KUVAUS: Tampereen porraskirjaimet kartalle sijoitettuna. KATTAVUUS: Tampere PÄIVITYS: Jatkuva YLLÄPITOSOVELLUS: Facta-kuntatietojärjestelmä KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Pistemäinen SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta ja katsottavissa Oskari-karttapalvelussa, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. JULKISUUS ja TIETOSUOJA: Julkinen aineisto. KENTÄT: Ominaisuustietoja ovat kadunnimi, osoitenumero, porras, postinumero, postitoimipaikka, olotila (voimassa/poistuva/suunniteltu). Aineistolla ei ole kohteita yksilöivää tunnistetta. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Paikkatietoyksikkö

  • Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämä arseeniriskialue 1995. Kattavuus koko kaupunki, kertaluonteinen selvitys. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf