From 1 - 10 / 57
  • This dataset contains points of information describing the location and size of spills of mineral oil observed during aerial surveillance flights by HELCOM Contracting Parties during 1998-2022. The data covers detections from fixed-wing aircraft only. Since 2014 Contracting Parties have also reported spills of other substances and unknown substances. The purpose of the regional aerial surveillance is to detect spills of oil and other harmful substances and thus prevent violations of the existing regulations on prevention of pollution from ships. Such illegal spills are a form of pollution which threatens the marine environment of the Baltic Sea area. Further information on detected spills in the Baltic Sea area and HELCOM aerial surveillance activities can be found at http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/maritime/illegal-spills/ and https://helcom.fi/action-areas/response-to-spills/aerial-surveillance/ The dataset contains the following information: Country Year Spill_ID = A unique code which will enable each individual spill to be individually identified FlightType = The type of flight the detection was made during: National = "N", CEPCO = "C", Super CEPCO = "SC", Tour d’Horizon = “TDH” Date = The date of the detection (dd.mm.yyyy) Time_UTC = The time of the detection in UTC (hh:mm) Wind_speed = The wind speed at the time of the detection (m/s) Wind_direc = The wind direction in degrees at the time of the detection (degrees) Latitude = The latitude of the detection (decimal degrees, WGS84) Longitude = The longitude of the detection (decimal degrees, WGS84) Length__km = The length of the detection (km) Width__km = The width of the detection (km) Area__km2_ = The area of the detection (km2) Spill_cat = Spill/pollution category: Mineral Oil = “Oil", Other Substance = "Other substance" , "Unknown substance" = “Unknown” EstimVol_m = If Spill_cat="Oil", then estimated min. volume of oil spill. Volume of the detection confirmed/observed as mineral oil as calculated using the Bonn Agreement Oil Appearance Code using the lower figure (BAOAC minimum) in m3. Vol_Category = Category of the detection: <0,1m3 = “1”, <0,1-1m3 = “2”, 1-10 m3 = “3”, 10-100 m3 = “4”, >100 m3 = “5” Type_substance = If Spill_cat="Other substance" or "Unknown. Product name or type of OS or GAR substances that could be identified (in case of known polluter, or via visual identification - cf. BAOAC Atlas). - Examples for OS: vegetable oils (palm oil sun flower oil, soya oil etc.), fish oil, molasses, various chemicals (methanol, biodiesels/FAME, toluene, paraffines etc.); Examples of GAR: solid cargo residues (e.g. coal residues), plastics, fish nets, … OR "Unknown" (in case the type of substance could not be identified) Polluter = Type of polluter source: Offshore Installation = “Rig”, Vessel = “Ship”, Other Polluter or source (e.g. land based source) = “Other”, Unknown = “Unknwon” (in case of an “orphan” spill that cannot be linked to a polluter) Remarks = Any additional information to inform on particular situations Description of marine litter sightings

  • Pehmeikköalueet, joilla juna pysähtyy opastimelle

  • Alueet, joilla juna pysähtyy opastimelle.

  • Tampereen 3D-rakennukset DWG-formaatissa. Aineisto luotu vuoden 2022 laserkeilausaineistosta LOD2 tasoiseksi, kattomuotojen osalta aineisto on LOD3 tasoista.

  • Aineistoissa on esitetty Väyläviraston ratoja ja teitä koskevat korjausvelka-aineistot. Tietoihin sisältyvät seuraavat aineistot: - Maanteiden korjausvelka 2021 - Maanteiden korjausvelka 2022 - Maanteiden korjausvelka 2023 - Maantiesiltojen korjausvelka 2021 - Maantiesiltojen korjausvelka 2022 - Maantiesiltojen korjausvelka 2023 - Rataosuuksien korjausvelka 2021 - Rataosuuksien korjausvelka 2022 - Rataosuuksien korjausvelka 2023 - Rautatiesiltojen korjausvelka 2021 - Rautatiesiltojen korjausvelka 2022 - Rautatiesiltojen korjausvelka 2023 Aineistojen joukkoon lisätään kerran vuodessa edellisen vuoden tiedot.

  • Routaan liittyvä geometriavirhe, joka maastotarkastuksen perusteella varmennettu kuivatuksen parannuskohteeksi

  • Routaan liittyvä geometriavirheeseen johtava ongelma joka aineistoanalyysin ja osin maastotarkastuksen perusteella varmennettu routalevytyskohteeksi.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kaavamerkinnät ja kohdetietoja. Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 1 - Yhdyskuntarakenne Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 2 - Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 3 - Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - pohjakartta (A3 pysty, 1:90000) KATTAVUUS: Pohjois-Tampere PÄIVITYS: Kaava on valmis ja lainvoimainen. YLLÄPITOSOVELLUS: Kaavan viralliset aineistot löytyvät Tampereen yleiskaavoituksen WWW-sivuilta. Oskari-karttapalvelun kaava-aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. Virallinen kaava on pdf-muotoinen ja saatavissa kaupungin verkkosivulta. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Meneillään oleva kaavavaihe: Kyseisen kaavan kaavavaihe. Yleiskaava-alueen raja: Kaava rajoittuu ko. rajauksen mukaisesti. Kartta: Yleiskaavan kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, kartta 2 – Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö, kartta 3 – Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräys: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Merkinnän kuvaus: Kaavamerkinnän kuvaus, jos merkinnällä on sellainen. Karttamerkintä: Merkinnän graafinen visualisointitapa. Paikan nimi: Karttamerkintään mahdollisesti liittyvä paikan nimi. Indeksointi, tyyppi, ... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • Kohteen geometria ja maakerrokset varmistettu tutkimuksin, laskettu kokonaisvarmuus sortumista vastaan sallitulla akselipainolla alle 1, 1-1.3 ja 1.3-1.5.

  • Kohteen stabiliteettilaskelma revision alla. Geometria varmistetaan keilaamalla tai mittamaalla ja maaperätiedot kairaamalla ja/tai näytteenotolla.