From 1 - 10 / 76
 • Categories  

  Aineisto sisältää valtioiden väliset rajat, Suomen talousvyöhykkeen, Suomen sisäisten aluevesien ulkorajan sekä Suomen aluemeren.

 • Postinumeroalueet on muodostettu paikkatietomenetelmin rakennuspisteiden avulla väestötietojärjestelmästä peräisin olevan postinumerotiedon perusteella. Alueet eivät perustu hallinnollisiin jakoihin, eli ne saattavat sijoittua useamman kunnan alueelle. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen puoliväliin. Rajaustarkkuus on parempi tiiviisti rakennetulla alueella. Tilastokeskuksen postinumeroalueaineisto on avointa dataa ja edellyttää käyttäjältä avoimen datan lisenssin noudattamista. Lähdetiedot: Paavo-postinumeroalueet © Tilastokeskus 2019

 • Categories  

  Aineistossa näkyvät Kuopion kaupungin alueelta ulkopuolisille vuokratut alueet ja alueiden tunnukset. Vuokra-alue voi olla osa kiinteistöä tai sijaita usealla eri kiinteistöllä. Alueiden rajaukset ylläpidetään Trimble Locus – järjestelmällä. Aineisto päivitetään kerran viikossa. Aineisto sisältää tiedot alueilla sijaitsevista rakennuksista sekä kaavatiedot.

 • Aineisto sisältää Kuopion kaupungin kuntarajan muutokset alkaen vuodesta 1942, jolloin osa maalaiskunnasta liitettiin kaupunkiin. Loput maalaiskunnasta liitettiin Kuopioon v.1969, jonka jälkeen kaupunkiin liittyi lähikuntia. Riistavesi v.1973, Vehmersalmi v.2005, Karttula v.2011, Nilsiä v.2013, Maaninka v.2015 sekä Juankoski v.2017. Kuntarajat ovat teema-aineistoa, joka ei ole mittatarkkaa. Teeman pohja-aineisto on kerätty Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistosta. Aineisto ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa.

 • ​​​Pääkaupunkiseudun postinumeroalue -aineisto on tuotettu HSY:ssä yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Aineisto sisältää tarkat aluerajaukset ja tiedon postinumerosta sekä toimipaikasta. Postinumeroaluerajaukset on tuotettu pitkälti kuntien omien rajausten pohjalta jolloin ne ovat kuntien omien postinumeroaluerajausten kanssa yhteensopivia. Yhtenäistetyn aineiston tarkkuus vaihtelee hieman kunnittain, johtuen lähtötiedoista ja ylläpitokäytännöistä. Postinumeroalueet eivät ole sidoksissa hallinnollisiin jakoihin, joten ne sijoittuvat paikoitellen useamman kunnan alueelle. Aineisto sisältää tiedon postinumerosta ja postitoimipaikasta. Lisäksi aineistoon on lisätty tilastokeskuksen avoimesta postinumeroalue aineistosta alueiden viitteelliset nimet. Aineisto on valmistunut 3/2020. Aineiston copyright: © Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY, 2020

 • Kuopio kaupunginosat -aineisto sisältää kaupunginosien aluerajaukset, nimet ja numerot. Kaupunginosa-aineiston ylläpidon lähtötietoina ovat ajantasaiset asemakaavat sekä uusien alueiden osalta suunnitteluaineistot. Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa Kuopion kaupungin asemakaavoituksessa. Aineistoa päivitetään asemakaavan muutosten perusteella tai uusien alueiden osalta suunnitelma-aineiston perusteella. Aineisto on julkaistu avoimena datana, koordinaatistona on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja formaatteina MapInfo Tab ja Esri Shapefile.

 • Categories  

  Aineistossa näkyy Kuopion kaupungin maanomistus alueina sekä alueisiin liittyvät tunnukset. Aineisto päivitetään kerran viikossa.

 • Municipal Division is a dataset depicting the municipal division in the whole of Finland. The Municipal Division dataset is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the cadastral registry. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. The Municipal Division dataset is available as products both in vector and raster format. The products in vector format contain the number codes of the municipalities, the names of the municipalities in both Finnish and in Swedish as well as municipal boundaries and municipal geographical areas. In addition, the vector product includes the corresponding information about the regions, the State Administrative Agencies and the nation as well as a specification of the municipality's area into land and water area in MapInfo and Shape format. Products in raster format include municipal boundaries only. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it .

 • Kiinteistörekisterikartta on 1:500 kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaan sille määriteltyjä kuvausteknisiä ohjeita noudattaen laadittu, jatkuvasti ajantasalla pidettävä kuvaus voimassa olevasta kiinteistöjaotuksesta kiinteistötunnuksineen ja käyttöoikeusalueineen. Lisäksi kartalla esitetään maastossa olevat rajamerkit, tonttijaoissa hyväksytty suunniteltu tonttijaotus ja rajamerkit sekä suunniteltu yleisten alueiden jaotus ja rajamerkit.

 • Aineisto sisältää valtakunnallisen kiinteistörekisteriin merkityt määräalat ja niiden tunnuksen joko pistemäisenä tai aluemaisena kohteena. Kuopion kaupungin asemakaava-alueen osalta (Maaningan taajamaa lukuun ottamatta) aineiston ylläpidosta vastaa kaupunki. Kaupungin ylläpitojärjestelmänä on Trimble Locus ja Facta-kuntarekisteri. Locuksen tietokannasta tuotetaan MapInfo vektoriaineisto. Haja-asutusalueen ja Maaningan taajaman osalta aineistoa ylläpitää Maanmittauslaitos. Kaupungin rekisteröimät määräalat näkyvät paikkatietopalvelussa seuraavana päivänä. Maanmittauslaitoksen rekisteröimät määräalat päivitetään paikkatietopalveluun kerran viikossa. Kuopion kaupungin asemakaava-alueen osalta (Maaningan sekä Juanosken taajamia lukuun ottamatta) aineiston ylläpidosta vastaa Kuopion kaupunki. Kaupungin ylläpitojärjestelmänä ovat Trimble Locus ja Facta-kuntarekisteri. Haja-asutusalueen, Juankosken ja Maaningan taajaman osalta aineistoa ylläpitää Maanmittauslaitos. Määräalan rajat sekä sijainnit päivitetään karttapalveluun kerran viikossa. Määräalan rekisteritiedoissa ei näytetä muuta kuin tunnus, jonka Maanmittauslaitos on julkaissut avoimen aineiston lisenssillä julkiseksi tiedoksi.