From 1 - 10 / 88
 • Number of population by 1 km x 1 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15-64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. Data is available as polygons and as centroids of grid cells. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Grid net for statistics 1 km x 1 km covers whole of Finland. The grid net includes all grid squares in Finland. The location reference of a grid square is the coordinates of the bottom left corner of each grid cell. An identifier in accordance with national conventions (consecutive numbering) and INSPIRE definitions (format: 1kmNxxxxExxxx, where 1 km expresses the square grid size, N the y coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000 and E the x coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000) has been produced for each grid cell. The Grid net for statistics 1 km x 1 km is the area division used in the production of statistics by 1 km x 1 km squares. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Number of population by 5 km x 5 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15-64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Road traffic accidents involving personal injury known to the police in Finland and reported to Statistics Finland, which have co-ordinate data. The data cover the following information: vvonn = year of the accident kkonn = month of the accident kello = time of the accident vakav = seriousness of the accident: 1 = accident resulting in death, 2 = accident resulting in injury, 3 = accident resulting in serious injury onntyyppi = type of accident: 0 = same direction of travel (going straight), 1 = same direction of travel (turning), 2 = opposite direction of travel (going straight), 3 = opposite direction of travel (turning), 4 = intersecting direction of travel (going straight), 5 = intersecting direction of travel (turning), 6 = pedestrian accident (on pedestrian crossing), 7 = pedestrian accident (elsewhere), 8 = running off the road, 9 = other accident lkmhapa = number of passenger cars and vans in the accident lkmlaka = number of buses and lorries in the accident lkmjk = number of pedestrians in the accident lkmpp = number of cyclists in the accident lkmmo = number of mopeds in the accident lkmmp = number of motor cycles in the accident lkmmuukulk = number of other vehicles in the accident x = x co-ordinate of the accident y = y co-ordinate of the accident The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot, maanpäälliset johtotiedot, nimistö ja osoitteet. Aineisto on saatavissa myös WMS-palveluna.

 • Categories  

  Iisalmen kiinteistörekisterikartta sisältää valtakunnallisen kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Aineistoa ylläpitää Iisalmen kaupungin tonttipalvelut ja maanmittauslaitos.

 • Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavoituksesta vastaa ympäristötoimen kaavoituksen tulosalue. Yleiskaavat käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Aineisto sisältää Lohjan kaupungin oikeusvaikutteiset osayleiskaavat: Keskustan osayleiskaava, Taajamaosayleiskaava, Härjänvatsa, Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaava, Nummi-Pusulan itäosien osayleiskaava, Karnainen, Munkkaa, Sammatin pohjoisosa ja Särkijärvi. Lohjan kaavat ovat nähtävillä karttapalvelussa. Palvelu on tarkoitettu katselu- ja suunnittelukäyttöön. Viralliset kaavaotteet tilataan kartastopalveluista. Aineistoa päivitetään tarvittaessa.

 • Iisalmen kaupungin pohjakartan rakennukset. Ylläpidetään Oracle-tietokannassa. Aineisto perustuu ilmakuvauksiin ja aineistoa on täydennetään maastomittauksilla. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti

 • Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä alueita ja antaa mahdollisesti tarvittavan maanomistajan suostumuksen yleisen alueen maankäyttöön (esimerkiksi rakentamiseen, rakenteiden sijoittamiseen, tapahtumiin, vuokrauksiin, terasseihin jne.) Tähän liittyvää lupaprosessia hallitaan Winkki-järjestelmässä. Winkki-aineisto sisältää yleisillä alueilla tapahtuvien katu- ja vihertöiden sekä erilaisten tapahtumien ja vuokrausten lupatietoja. Aineistossa olevia erilaisia lupatyyppejä ovat mm. kaivulupa, aitauslupa, liikennejärjestely, ulkoilmatilaisuus ja vuokrasopimus. Esimerkiksi sijoitusluvat ja johtoselvitykset eivät sisälly tähän avoimeen aineistoon. Avoin aineisto käsittää maankäyttölupien perustiedot kuten sijainti, ajankohta, tarkoitus ja luvan saaja (vain rajoitetusti). Winkki-aineistoa päivitetään pääasiassa asiakkailta lupaprosessin yhteydessä saaduilla tiedoilla. Kohteiden tiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti lupien ja tapahtumien geometria eli aluerajaus ei usein ole tarkka eikä välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa. Kannattaa myös huomioida, että kaikki yleisten alueiden luvat eivät näy avoimessa Winkki-aineistossa ja lisäksi aineistossa ei pääsääntöisesti ole muiden Helsingin hallintokuntien lupia tai vuokrasopimuksia. Nämä luvittavat omia hallintoalueitaan erikseen. Winkki-aineistoa julkaistaan WFS-palveluna kahteen eri karttatasoon jaettuna: työt yleisillä alueilla sekä vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla. Työt-tasolla on kaivu-, aitaus- ja liikennejärjestelyluvat, vuokraukset ja tapahtumat -tasolla taas vuokrasopimukset ja ulkoilmatapahtumat. WFS-palvelun Winkki-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän lupatilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG: 3879). Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa täällä: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/winkki_kenttakuvaukset.pdf Winkki-järjestelmän rekisteriseloste: http://www.hel.fi/hel2/rekisteriseloste/HKR/HKR_Winkki_jarjestelma.doc Aineisto julkaistaan WFS-palvelussa HRI nimeä -lisenssin alaisuudessa: http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/ Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.