From 1 - 2 / 2
  • Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuottessa määritellään ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi). Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuotteiden aineistojen julkaisukanavana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetiä. Palvelun kautta on saatavissa tietotuotteessa määritellyistä tiedoista - Sairaaloiden hoitojaksot ja -päivät sekä niiden keskimääräinen kesto - Polikliinisen hoidon potilaat - Terveysmenot - Koettu terveys - Painoindeksi - Tupakointi - Toimintakyky - Pitkäaikaissairaat erityiskorvattavien lääkkeiden oikeuksien perusteella - Kuolemansyyt ICD-10 -luokituksen pääryhmittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämät kansalliset tilastot ja rekisterit väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ovat pääasiallinen tietolähde. Syöpätietoja ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Suomen Syöpäyhdistys. Tiedot osana tuottajien normaalia tilastotuotantoa ja sen tukitoimintaa.

  • Categories    

    Tietotuote sisältää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden julkisen (Palvelutietovaranto) ja yksityisen sektorin (OpenStreetMap) palvelujen sijainnit ja niiden ominaisuustiedot. Palvelupisteiden keruu palvelupistetietokantaan tapahtuu automatisesti rajapintapalvelujen kautta, hyödyntäen avoimen lähdekoodin teknologiaa kuten PostgreSQL-/PostGIS-tietokantaympäristöä ja GeoServer-ohjelmi Tietolähteet: OpenStreetMap (OSM) on yksi maailman suurimpia karttapalveluita. OSM on avoin karttapalvelu ja sen pohjadata on avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Palvelutietovaranto (PTV) sisältää sijainti- ja muuta tietoa Suomen julkishallinnon tarjoamista palveluista. PTV:lle on rakennettu ylläpidon prosessit, joiden avulla julkishallinnon tahot tuottavat tietoa PTV:hen. Tekniset tiedot: Tietokannan geometria on piste. Koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Palvelupistetietokanta päivittyy automaattisesti kerran päivässä. Tietoaineisto on saatavissa WMS- ja WFS-palveluna. Palvelupisteiden ominaisuustiedot (attribuutit): orig_id, id, kohteen_nimi, palvelukohdetyyppi, palvelut, osoite, aukioloajat, verkkosivu, puhelinnumero, sahkoposti, datalahde Temaattiset tasot ja palvelukohdetyypit (suluissa tason tekninen nimi): Kaikki palvelukohteet palvelupistetietokannasta (palvelukohteet) Hallinto- ja pelastuspalvelut (hallinto_ja_pelastuspalvelut) Palvelukohdetyypit: Paloasemat, Kunnanvirastot, Kelan toimipisteet, TE-toimistot ja poliisiasemat Kasvatus- ja koulutuspalvelut (kasvatus_ja_koulutuspalvelut) Palvelukohdetyypit: Koulut (Perusopetus), Lukiot, Ammatillisen koulutuksen instituutit, Yliopistot, Kansalaisopistot, Muut opistot, Kunnalliset Päiväkodit, Aamu- ja iltapäivätoiminta (perusopetus), Leikkikerhot ja avoimet päiväkodit, Leirikeskukset, Lastenkodit, Nuorisotilat ja -keskukset Kaupan palvelut ja pankit (kaupan_palvelut_ja_pankit) Palvelukohdetyypit: Apteekit, Pankkiautomaatit, Pankit, Katsastusasema, Postitoimistot, Torit (markkinapaikat), Päivittäistavarakaupan myymälät, Huoltoasemat, Alkot, Erikoistavarakaupat Liikennepalvelut (liikennepalvelut) Palvelukohdetyypit: Lentokentät, Linja-autoasemat, Rautatieasemat, Satama- ja lauttaterminaalit, Sähköauton latauspisteet Liikunta- ja hyvinvointipalvelut (liikunta_ja_hyvinvointipalvelut) Palvelukohdetyypit: Kirkot, Kappelit, Seurakuntatalot, Leirikeskukset, Uimahallit, Uimapaikat, Soutu- ja melontakeskukset, Jäähallit, Liikuntasalit ja palloiluhallit, Kuntosalit, Urheilukentät, Stadionit, Moottoriurheiluradat, Nuorisotilat ja -keskukset, Toimintakeskukset, Raviradat ja raviurheilupaikat, Parturikampaamot Matkailu-, ravintola- ja kulttuuripalvelut (matkailu_ravintola_ja_kulttuuripalvelut) Palvelukohdetyypit: Hotellit, Hostellit, Elokuvateatterit, Museot, Kirjastot, Kirjastoautot, Teatterit, Ravitsemusliikkeet Terveys- ja sosiaalipalvelut (terveys_ja_sosiaalipalvelut) Palvelukohdetyypit: Apteekit, Sairaalat, Paloasemat, Kunnalliset terveyskeskukset, Sosiaalitoimistot, Neuvolat, Julkiset hammashoitolat, Yksityiset hammaslääkäripalvelut, Kotihoidon yksiköt, Kotisairaanhoidon palveluyksiköt, Yksityiset lääkäripalvelut, Palvelutalot, Ryhmä- ja vanhainkodit, Päihdehuollon yksiköt, Lastenkodit, Kehitysvammahuollon tukiyksiköt, Kotipalvelun yksiköt Lisenssi: palvelupistetietokanta hyödyntää OpenStreetMap-aineistoa, minkä takia tietotuotteen käyttö on määritelty Open Database License (ODbL) - ja Creative Commons 0 -lisenssien mukaisesti. Datan käyttö on avoin ja datan hyödyntäjä voi käyttää sitä myös muiden datojen kanssa, mutta tietolähdeviittaukset on tehtävä lopputuotteisiin.