From 1 - 10 / 64
 • Turun kaupunkiseudun asukassaavutettavuus joukkoliikenteellä tie- ja katuverkkoa pitkin. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matkan pituudesta painotettuna väestötiheydellä. Matkojen liitynnät on tehty kävelynopeuksilla kevyen liikenteen verkkoa pitkin. Analyysi on tehty Emme- ja OpenStreetMap-tieverkkoa sekä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeuksia ja ruutuaineistosta on haettu väestöntiheys. Matka-aikaan on lisätty 30% vuorovälistä kuvaamaan joukkoliikennevälineen odotusaikaa sekä Emme-kuvauksen linjakohtainen nousuaika.

 • Turun kaupunkiseudun asukassaavutettavuus henkilöautolla tie- ja katuverkkoa pitkin. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matka-ajasta painotettuna väestötiheydellä. Analyysi on tehty Digiroad 2013 -tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeusrajoituksia ja ruutuaineistosta on haettu väestöntiheys. Matka-aikaan on lisätty lähtövalmistelut ja parkkipaikan etsinnän huomioon ottava 3 minuutin vastus.

 • Turun kaupunkiseudun asukassaavutettavuus polkupyörällä kevyen liikenteen verkkoa sekä tie- ja verkkoa pitkin. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matkan pituudesta painotettuna väestötiheydellä. Analyysi on tehty OpenStreetMap-tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkolle on määritelty väylätyyppikohtaiset nopeudet ja ruutuaineistosta on haettu väestöntiheys.

 • Turun kaupunkiseudun asukassaavutettavuus kävellen kevyen liikenteen verkkoa sekä tie- ja katuverkkoa pitkin. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matkan pituudesta painotettuna väestötiheydellä. Analyysi on tehty OpenStreetMap-tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkolle on määritelty väylätyyppikohtaiset nopeudet ja ruutuaineistosta on haettu väestöntiheys.

 • Nurmeksen ajantasa-asemakaava on yhdistelmäkartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineistoa ylläpidetään Autocad/dwg-muodossa. Kaavayhdistelmä on myös ladattavissa pdf-muodossa Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston verkkosivuilta. Nurmeksen kaupungin käyttämä aineistojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN (ETRS-GK29) ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistoa päivitetään mahdollisten kaavamuutosten mukaan.

 • Categories  

  Määritelmä: Julkisen liikenteen käytössä oleva pysäkki. Joukkoliikenteen pysäkeillä on sijaintitiedon lisäksi kattavasti ominaisuustietoja, mm. nimi-, tyyppi- ja varustetietoja. Kattavuus: Joukkoliikenteen pysäkki voi sijaita kaikilla muilla tielinkeillä, paitsi kevyen liikenteen väylillä, lautoilla ja losseilla. Tietolaji kattaa niin paikallis- kuin kaukoliikenteen pysäkit. Aineisto on ladattavissa osana Digiroad-pakettia Väyläviraston latauspalvelusta tai suoraan Digiroadin verkkosivuilta osoitteesta https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/pysakkiaineisto.

 • Kauniaisten WMS-palvelu (Trimble Locus WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kauniaisten opaskartta (Kauniaisten opaskartta), Kauniaisten ortokuva (Kauniaisten ortokuva), Kauniaisten osoitekartta (Kauniaisten kiinteistökartta),Kauniaisten ajantasa-asemakaava (Kauniaisten ajantasa-asemakaava), Kauniaisten karsittu kantakartta (Kauniaisten karsittu kantakartta). Palvelu perustuu Kauniaisten opaskartta-, ortokuva-, osoitekartta- ja ajantasa-asemakaavakartta-aineistoihin. Opaskartta- ja ortokuva-aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö, muita Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin Digitraffic-palvelussa julkaistut tiesääasematiedot Pirkanmaan aluerajauksella. Tampereen kaupunki tiedottaa omalla katuverkollaan tapahtuvista työmaista ja poikkeustilanteista, Fintraffic tiedottaa Pirkanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla tapahtuvista työmaista ja poikkeustilanteista. Aineisto haetaan Digitraffic-rajapinnalta ja se on katsottavissa julkisesti Oskari-karttapalvelussa sekä Tampereenliikenne.fi-sivustolla. Aineisto on pistemuotoista ja ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Tiedotteista kerrotaan Otsikko (tapahtumaluokka) paikka ja tarpempi paikka, tiedoteteksti, mahdollinen kiertotie, kesto päivän ja kellonajan tarkkuudella (loppu voi myös olla "toistaiseksi") ja päivitysaika. Karttatason näkyvyydestä Oskari-karttapalvelussa vastaa Tampereen kaupunki.

 • Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin Digitraffic-palvelussa julkaistut kelikameratiedot Pirkanmaan aluerajauksella. Keli- ja liikennekameroiden kuvista saadaan tietoa tienpinnan tilasta sekä liikennetilanteesta. Aineisto haetaan Digitraffic-rajapinnalta ja se on katsottavissa julkisesti Oskari-karttapalvelussa sekä Tampereenliikenne.fi-sivustolla. Aineisto on pistemuotoista ja ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Kelikameran kuvat päivittyvät yleensä 10-20 min välein. Kameroista kerrotaan tunnistenumero, nimi (tie ja alue, esim kaupunginosa), suunta ja kuvan päivitysaika. Karttatason näkyvyydestä Oskari-karttapalvelussa vastaa Tampereen kaupunki.

 • Varsinais-Suomen venesatamat, kiinnittymispaikat ja yhteysaluslaiturit. Aineisto perustuu eri lähteistä kerättyihin venesatamatietoihin ja sitä on täydennetty maakuntakaavan tiedoilla. Niihin kohteisiin, joissa on toimiva nettisivu, on lisätty ominaisuustietoihin linkki.