Format

Text

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Tiedot perustuvat kuntien toimittamiin tietoihin myönnetyistä rakennusluvista. Ennen vuotta 1980 valmistuneista rakennuksista tiedot on pääsääntöisesti saatu vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennasta. Väestö- ja asuntolaskennassa kerättiin tiedot vain asuin- tai loma-asuinkäytössä olevista rakennuksista, sekä elinkeinotoiminnan harjoittamiseen käytettävistä rakennuksista. Osa kunnista on täydentänyt ja täydentää edelleen ns. vanhaan rakennuskantaan kuuluvien rakennusten tietoja väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmässä on tällä hetkellä (2020) tiedot n. 3,7 miljoonasta rakennuksesta. Uusi rakennettava rakennus lisätään kohteena väestötietojärjestelmään ja se saa yksilöivän tunnuksen (PRT), kun kunta ilmoittaa sitä koskevan rakennusluvan myöntämisestä. Tietoja puretuista tai tuhoutuneista rakennuksista ei poisteta väestötietojärjestelmästä, vaan tiedot niistä säilytetään pysyvästi. Tieto ja syy rakennuksen poistumisesta rakennuskannasta merkitään järjestelmään. Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin. Uusi tunnusjärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Rakennuksista on saatavana seuraavia tietoja (luettelo ei kattava): pysyvä rakennustunnus, rakennuksen sijaintikiinteistön tunnus, rakennuksen sijainti koordinaattipisteenä ilmoitettuna, rakennuksen sijaintiosoite, valmistumisaika, rakennusluokka/käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, kerrosluku, tilavuus ja pinta-alat, rakennustapa ja materiaali, varusteet ja verkostoliittymät sekä tiedot omistajista. Huoneistoista on saatavana pinta-ala, huoneluku, keittiötyyppi ja varusteet. Tietojen keskeisiä käyttötarkoituksia ovat rakentamista ja asumista koskevat tilastot, kiinteistöverotuksen toimittaminen sekä erilaiset suunnittelutehtävät.