Creation year

2006

2 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Scale

From 1 - 2 / 2
  • Etelä-Pohjanmaan liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot. Sisältää kohdetasot maankäytön aluevaraukset, osa-alueet, liikenneväylät, reitit, johdot, kehittämisperiaatealueet sekä kohteet. Tarkastelumittakaava on 1:250000.

  • Loviisan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maastomittaamalla sekä digitoimalla. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen sekä muut kohteet. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETERS GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000. Karttapalvelun aineisto on luotu Loviisan keskustaajamassa vuodelta 2006-2007, Koskenkylän aineisto on vuodelta 2001, Isnäsin vuodelta 2010, Pernajan kirkonkylä 2012, Liljendalin kirkonkylältä 2007, Tesjoelta vuodelta 2007, Ahvenkoskelta ja Gäddebergsö-Kampuslandet vuodelta 2009. Ruotsinpyhtään ruukin kuvausta on budjetoitu täksi vuodeksi. Osa aineistosta on tehty mittakaavaan 1:500, osa 1:1000.