cl_maintenanceAndUpdateFrequency

irregular

3 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
Service types
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Suomen valtakunnanraja merellä (Ahti_Limit_L) Talousvyöhyke (ExclusiveEconomicZone_A) Talousvyöhykkeen ulkoraja (ExclusiveEconomicZone_L) Sisäisten aluevesien ulkoraja (StraightTerritorialSeaBaseline_L) Aluemeren ulkoraja (TerritorialSeaArea_L) Aluemeri (TerritorialSeaArea_A) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Palvelu perustuu Traficomin ylläpitämiin merikartta-aineistoihin. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Lipas Liikuntapaikat.fi on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hallinnoima valtakunnallinen liikunnan paikkatietojärjestelmä (Domainit www.liikuntapaikat.fi ja www.lipas.fi). Lipas- aineistossa on kuntien liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja pisteinä, reitteinä ja alueina. Tietokannassa on noin 38 000 liikuntapaikkaa ja liikuntapaikkaan liittyvää varustustietoa. Lipas- aineistoa ylläpitävät kuntien liikuntatoimen viranhaltijat, muut liikuntapaikkojen omistajat, virkistysalueyhdistykset ja Jyväskylän yliopisto. Lipas- palvelun ovat kehittäneet Jyväskylän yliopisto, Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto ja valtion ympäristöhallinto yhteistyössä lääninhallitusten, kuntien, liikuntajärjestöjen ja liikuntapaikkojen hoitajien kanssa. Lipas syntyi OPM:ssä jo 1970-luvulla; myöhemmin se siirrettiin Jyväskylän yliopiston hallintaan. Aineisto on jatkuvasti päivitettävä nykytilanteen kuvaus liikuntapaikoista, liikuntareiteistä ja alueista. Lipas.fi palvelussa on tarjolla myös Tilastokeskuksen keräämät kuntien liikunta- ja nuorisotoimen tilinpäätöstiedot.

  • Tämä on Väyläviraston vanhan WFS-rajapinnan metatietodokumentti. Vanhan rajapinnan osoite on https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities. Pääset uuden rajapinnan metatietodokumenttiin seuraavasta osoitteesta: https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/f85dcdcc-09d5-4e50-aa7e-91d15d0d9116. Uuden rajapinnan osoite on https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities Vanhan rajapinnan aineistot ovat päivittyneet viimeksi keväällä 2022. Uuden rajapinnan aineistojen päivitys on automatisoitu pois lukien Tierekisteristä lähtöisen olevat tiestötiedon aineistot, jotka vastaavat kevään 2022 tilannetta. Velhosta tulevat tiestötietojen aineistot päivittyvät automaattisesti, mutta niissä voi olla vielä puutteita verrattuna Tierekisterin aineistoihin. Lisäksi kaikkia Velhon tiestötietoja ei ole vielä julkaistu uudessa rajapinnassa. Väyläviraston avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.