From 1 - 10 / 59
 • Muuramen kunnan rakennuskieltoalueet. Aineistoa päivitetään rakennuskieltopäätösten mukaisesti.

 • Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksista, keilauksista ja maastomittauksista. Kantakartta-aineistoa on asemakaavoitetulta alueelta ja sen ympäristöstä. Rakennusten ja kiinteistöjen osalta ylläpito on jatkuvaa, muiden kohteiden osalta satunnaista. Aineistoa ylläpidetään vektorimuotoisena Tekla GIS -järjestelmässä. Koordinaattijärjestelmä on ETRS GK25 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

 • Porin kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Pohjakartta-aineisto on tuotettu fotogrammetristen kartoitusten, laserkeilausten, maastomittausten, kiinteistötoimitusten ja rakennusvalvontamittausten kautta. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Pohjakartta sisältää Kaavoitusmittausohjeiden mukaiset kohteet. Koordinaatistona on ETRS-GK22 ja korkeusjärjestelmänä N2000.

 • Kirkkonummen ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

 • Kangasalan kantakartan alueella olevat rakennukset näkyvät kantakartalla. Aineisto perustuu ilmakuvauksiin ja aineistoa on täydennetään maastomittauksilla. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Lisäksi Kangasalan kaupungilla ylläpidetään rakennus- ja huoneistorekisteriä, jossa rakennukset ovat pistemäisinä kohteina. Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot ovat valtakunnallisessa väestötietotietojärjestelmässä (http://www.vaestorekisterikeskus.fi).

 • Hangon kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu maastomittausten ja ilmakuvakartoitusten kautta. Kantakartta sisältää muun muassa kiinteistöt, rakennukset, korkeustiedot, liikenneväylät ja runkopisteet.

 • Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartassa esitetään vahvistetut haja-asutusalueen tiennimet, osoitenumerot esitetään viitteellisinä. Taajaman osalta on esitetty tarkempi osoitekartta, jossa osoitenumerointi on tarkempi. Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartan mittakaava on 1:60 000. Aineistoja ylläpidetään vektorimuodossa MapInfo TAB-formaatissa, ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Osoitekarttoja päivitetään muutaman vuoden välein, viimeisin päivitys on vuodelta 2011. Osoitekartta on saatavissa myös painettuna karttana PDF-muodossa.

 • Categories    

  Helsingin kaupungin rakennukset on aineisto, jossa ylläpidetään kaupungin alueella sijaitsevia rakennuksia karttakohteina 2D-muodossa. Aineistoon sisältyy myös joitakin rakennuksiin liittyviä ominaisuustietoja. Aineistoa ylläpidetään sähköisesti. Aineisto on tuotettu eri kartta- ja rekisteritietojen pohjalta sekä maastomittausten avulla. Myös kaukokartoitustietoja on hyödynnetty. Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Aineisto on osittain saatavilla myös 3D-muodossa. Aineisto on saatavilla WMS- ja WFS-rajapintapalvelusta tasonimillä Rakennukset_alue (myös WMS) Rakennukset_alue_rekisteritiedot Rakennukset_piste_rekisteritiedot

 • Järvenpään kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupiin liittyvien mittausten kautta. Päivitys on ylläpito on jatkuvaa Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt, vesistöt, korkeustiedot, maanpinnan, kasvillisuuden ja runkopisteet. Koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä: GK25, N2000