Keyword

avoindata.fi

793 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 793
 • Categories  

  NLS-FI INSPIRE Geographical Names Theme Dataset is a dataset depicting the Named Places and Geographical Names covering the whole of Finland. It contains the following INSPIRE feature types: NamedPlace The elements are updated weekly. The dataset is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland: http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/eec8a276-a406-4b0a-8896-741cd716ade6 The dataset is available via the NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Geographical Names Theme and it can be viewed via the NLS-FI INSPIRE View Service (WMS) for Geographical Names.

 • Categories  

  NLS-FI INSPIRE Buildings Theme Dataset is a dataset depicting the Buildings covering the whole of Finland. It contains the following INSPIRE feature types: Building The elements are updated weekly. The dataset is based on the NLS Topographic database: http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=cfe54093-aa87-46e2-bfa2-a20def7b036f The dataset is available via the NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Buildings Theme and it can be viewed via the NLS-FI INSPIRE View Service (WMS) for Buildings.

 • Statistics Finland's INSPIRE data Web Service is a WMS interface service through which the following data required by INSPIRE and national legislation on geographic information are available: 1) Statistical units: Regional divisions (municipality, major region, region, sub-regional unit, Regional State Administrative Agency (AVI), Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY), electoral district, working area) and grids 1 km x 1 km and 5 km x 5 km. 2) Non-profit and public services: Educational institutions (comprehensive schools, upper secon-dary general schools) 3) Production and industrial facilities: Production and industrial facilities The data are administered by Statistics Finland. The service is free of charge and does not require authentication or identification with a user ID and password. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • En farled är en enhetlig i terrängen eller på kartan bemärkt enhetlig färdplan på ett vattenområde. En farleds geometri består av navigationsområden och farledsområden. Sjöfartens säkerhetsanordningar, sjömärken, begränsningsområden och muddringsområden länkas ofta ihop till en eller flera farleder. Innehåller farleder registrerade i Trafikledsverkets vattenregister.

 • Velho-järjestelmän Erotusalueet -kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaus -tietokokonaisuuden alle. Reunatuella tiestä erotettu alue tai kapea (yleensä enintään 2 m) korotettu tai korottamaton kaiteellinen tila autotien ja jalankulku- ja pyöräliikenteen väylän välissä. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Velho-järjestelmän Hoitosopimukset -kohdeluokka kuuluu Hallintorekisterin Kunnossapitovastuut-tietokokonaisuuden alle. Hoitosopimukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 131 Hoitosopimukset. Kunnossapito jakautuu Velhon käsitteissä hoitoon ja korjaukseen. Hoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen voi liittyä myös hoidon tilaaminen. Hoitovastuu on yleisesti tieosuuden omistavalla taholla. Tälle kohdeluokalle on tarkoitus kirjata poikkeavat tai tarkentavat hoitovastuun tiedot. Hoidolla voi olla eri vastuutahot kuin tieosuuden omistaja. Tästä tietolajista riippumatta ilmoitetaan aina onko kyseessä virallisesti yleinen tie vai katu. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Hoitosopimukset käsittävät ne sopimukset, jotka pitävät rakenteen ja laitteet. käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Velho-järjestelmän Kaiteet-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Kaiteet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 501 Kaiteet. Kaiteet ovat turvallisuus- ja suojarakenteita, joiden tarkoitus on estää ajoneuvon tms. suistuminen ajoradalta. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien kaiteiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Siltakaiteiden Master-järjestelmä on Taitorakennerekisteri. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Velho-järjestelmän Kaarteet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Tien suuntaus -tietokokonaisuuden alle. Kaarteet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 111 Kaarteet. Kaarteen inventointi tapahtuu kirjaamalla kaarteen alku- ja loppupiste sekä montako astetta (gyroskooppi) tie niiden välillä kääntyy. Näin saadaan kaarteen keskuskulma ja kuljetun matkan perusteella kaarteelle laskennallinen kaarteisuus (kulma/pituus) sekä säde. Tämä säde on aina todellista sädettä suurempi, koska siirtymäkaaria ei erota maastossa. Koska erittäin suurilla säteillä ei ole merkitystä, jätetään ne ilmoittamatta jos kyseessä on suora tai säde on yli 60 000 metriä. Mittaus suoritetaan keskitetysti (erilliset ohjeet). Tulokset käsitellään keskitetysti omalla esijärjestelmällään ja siirretään sitten tierekisteriin. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Velho-järjestelmän Keskialueet-kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Keskialueet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 138 Tien keskialue. Keskialueella tarkoitetaan kaksiajorataisen tien sisäpientareiden välistä aluetta. Jos niitä ei ole, keskialue on tiemerkintöjen välinen alue, joka erottaa vastakkaisiin suuntiin kulkevat liikennevirrat toisistaan. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Velho-järjestelmän Päällysrakenteen lujitteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysrakennekerrokset -tietokokonaisuuden alle. Kantavat kerrokset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Sidotut kantavat kerrokset ovat sideaineilla aikaan saatuja, jäykkiä ja kantavia rakennekerroksia, joiden tarkoitus on lisätä tierakenteen kuormituskestävyyttä ja muodostaa oikeanmuotoinen ja luja pohja päällysteelle. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.