From 1 - 2 / 2
  • Aineistossa on esitetty vanhan Meriluonto-palvelun kautta tietokantaan tallennettujen tutkimuspisteiden sijainnit. Tietokantaa ylläpitää UTU-CGG -tutkimusryhmä. Aineisto soveltuu Inventoinnin laajuuden määrittämiseen ja tutkimukseen.

  • Sotkamon kunnan rakennusjärjestyksessä 27.3.2007 hyväksytyt suunnittelutarvealueet. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin. Aineisto on muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja raja-aineiston pohjalta. Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat. Viimeisin päivitys on vuodelta 2008. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28 ja korkeusjärjestelmä N2000.