From 1 - 2 / 2
  • Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2003 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006. Kokonaismaakuntakaava sisältää seuraavat viisi teema-aluetta: 1. kilpailukykyinen maakuntakeskus, elinvoimaiset seutukunnat ja kunnat verkottuvat yhteistyöhön, 2. alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 3. eteläpohjalainen kulttuuriympäristö ja -maisema, 4. luonnonympäristö ja virkistys, ja 5. yhteysverkkojen toimivuus. Kaavan mittakaava on 1 : 250 000. Etelä-Pohjanmaalla ovat kokonaismaakuntakaavan lisäksi voimassa vaihemaakuntakaavat I ja II. Vaihemaakuntakaava I täydentää kokonaismaakuntakaavaa tuulivoiman osalta. Vaihemaakuntakaava II käsittelee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Kokonaismaakuntakaavasta on kumottu ja uudistettu näihin teemoihin liittyviä merkintöjä II vaihemaakuntakaavassa.

  • Loviisan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maastomittaamalla sekä digitoimalla. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen sekä muut kohteet. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETERS GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000. Karttapalvelun aineisto on luotu Loviisan keskustaajamassa vuodelta 2006-2007, Koskenkylän aineisto on vuodelta 2001, Isnäsin vuodelta 2010, Pernajan kirkonkylä 2012, Liljendalin kirkonkylältä 2007, Tesjoelta vuodelta 2007, Ahvenkoskelta ja Gäddebergsö-Kampuslandet vuodelta 2009. Ruotsinpyhtään ruukin kuvausta on budjetoitu täksi vuodeksi. Osa aineistosta on tehty mittakaavaan 1:500, osa 1:1000.