From 1 - 4 / 4
  • Palvelun kautta saa käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä ilmakuvat. Palvelu on tarkoitettu WMS-standardia tukevien sovellusten käyttöön. Lisätietoja http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms

  • Nurmeksen ranta-asemakaavat ohjaavat rakentamista ranta-alueilla. Aineisto sisältää Mataraniemen, Haaviston, Kuohattijärven, Kopraksen, Huuhtiniemen, Matilanniemen, Uitonniemen, Kynsisaaren, Koivusaarten, Möhkörin, Porosaaren sekä Kuusisaaren ranta-asemakaavat. Kaava-alueiden sijainnit on esitelty erillisessä indeksikartassa. Aineisto on rasterimuodossa, uusimpien kaavojen osalta myös vektorimuodossa (AutoCAD/dwg). Kaavat ovat ladattavissa pdf-muodossa Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston verkkosivuilta. Nurmeksen kaupungin käyttämä aineistojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN (ETRS-GK29) ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistoa päivitetään mahdollisten kaavamuutosten mukaan.

  • Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ilmakuva kattaa ennen kuntaliitosta olleen, Loviisan keskustaajaman alueen, noin 4400 ha. Kuvausvuosi: 2005 Alueella 1(keskusta ja kasvualueet) kuvausmittakaava oli 1:4000, alueella 2(Valkonniemi) 1:6000 ja alueella 3(muut alueet) 1:8000. Lisäksi erillinen ilmakuvaus koko kaupungin alueelta mittakaavassa 1:16000, digitaalinen ortoilmakuva tuotettiin tästä ilmakuvauksesta. Aineisto on saatavissa myös WMS-palveluna.

  • Yksiraiteinen ratalinja-aineisto Väyläviraston hallinnoimasta rataverkosta koko Suomen alueelta. Aineisto ei sisällä yksityisraiteita. Sisältää ominaisuustietoina rataosanumeron sekä ratakilometritiedon, joiden avulla voidaan asemoida (lineaarinen referointi) ratarekisterien kohteita. Aineistosta ei selviä moniraiteiset osuudet tai liikennepaikat (ratapihat).