Creation year

2003

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Oikeusvaikutteinen Vuokatin yleiskaava osoittaa taajaman eri alueiden käyttötarkoituksen. Yleiskaavassa kuvataan asumiseen, palveluille, työpaikoille, liikenteelle, virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet. Yleiskaava toimii yksityiskohtaisemman suunnittelun perustana. Vuokatin yleiskaava on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja raja-aineiston pohjalta. Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi Vuokatin yleiskaavan kahtena alueena 26.5.2003. Alue 1 sisältää Vuokatin vaara-alueen ja osan taajamaa ja alue 2 sisältää ranta-alueen ja siihen liittyvän osan taajamasta. Yleiskaava sai lainvoiman vuosina 2004 ja 2006. Sotkamon kunnalla ei ole koko kuntaa koskevaa yleiskaavaa. Aineistoa ylläpidetään AutoCAD dwg-formaatissa. Aineiston koordinaattijärjestelmä KKJ 3 ja korkeusjärjestelmä N60.