From 1 - 10 / 71
  • Turku-Uusikaupunki-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Turku-Uusikaupunki-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

  • Tampere-Pori-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Tampere-Pori-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

  • Baliisi on JKV-ratalaite, joka lähettää JKV-veturilaitteen antennilta saamallaan energialla muistiinsa ohjelmoidun tai tiedonsiirtokaapelin kautta lähetetyn baliisisanoman JKV-veturilaitteen antennille. Baliisiryhmä on kahden baliisin muodostama kokonaisuus. Baliisiryhmästä ilmoitetaan valmistaja, malli, valmistusvuosi, baliisiryhmän ja baliisien tunnukset, suunta, baliisin ohjausyksikkö ja sen tunnus, käyttötarkoitus, palveluluokka sekä tarkenne. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet. Aineiston lähdejärjestelmä on Ratainfratietojen hallintajärjestelmän ratakohteiden hallintasovellus (RATKO).

  • Velho-järjestelmän TERN-verkko-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansainväliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. TERN-verkko-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130 Toiminnallinen luokka -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. TERN-verkon luokka: 1= ydinverkkokäytävä 2= ydinverkko 3= laajin Ternverkko

  • Velho-järjestelmän Matkailutiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Matkailutiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 146 Matkailu- ja museotiet -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisterin TL 146 tieto: "Inventointi: Tiedot inventoidaan toimistotyönä matkailuteitä koskevista päätöksistä. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen." Matkailutiet Ominaisuustieto: Nimi 1 = Kuninkaantie 2 = Hämeen härkätie 3 = Saariston rengastie 4 = Sininen tie 5 = Via Karelia 6 = Taikayön tie 7 = Vihreän kullan kulttuuritie 8 = Revontulten tie 9 = Tervan tie 10 = Pohjanlahden rantatie

  • Velho-järjestelmän Kävelyn ja pyöräilyn väylä -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Kävelyn ja pyöräilyn väylä -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 156 Kävelyn ja pyöräilyn väylä -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisterin TL 156 tieto: "Tierekisteriin inventoidaan päätien tieosoitteella ne väylät, joiden voidaan katsoa hoitavan kyseisen tieosuuden kävelyn ja pyöräilyn tarpeet. Tietolajille voi kirjata myös kunnan väyliä joille ei haluta antaa tieosoitetta. Huom! Tämä tietolaji ei kerro kävelyn ja pyöräilyn väylien todellista pituutta, vaan kyseessä on päätieosuus, jonka varrella on yksi tai useampi kävelyn ja pyöräilyn väylä joiden varsinainen pituus voi olla päätietä pidempi." Ominaisuustieto: Kävelyn ja pyöräilyn väylä 1 = kyllä

  • Velho-järjestelmän Portaat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Portaat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 517 Portaat. Portaat ovat paikalla valettavia tai elementtirakenteisia tasonvaihtorakenteita. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien portaiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Kohdeluokassa hallitaan teiden varsilla sekä siltojen yhteydessä olevien portaiden tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Museotiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Museotiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 146 Matkailu- ja museotiet -tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisterin TL 146 tieto: "Inventointi: Tiedot inventoidaan toimistotyönä museoteitä koskevista päätöksistä." Museotiet Ominaisuustieto: Tyyppi 1 = Museotiet 2 = Museoalue

  • Velho-järjestelmän Katu- ja yksityistieliittymäluvat -kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Katu- ja yksityisliittymäluvat -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Aineistossa esitetään katujen, kaavateiden tai yksityisteiden liittymiin liittyvät hallinnolliset luvat. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Liikennelaskentamenetelmät -kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Liikennelaskentamenetelmät -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Kohdeluokassa kerrotaan, millä menetelmällä liikenteeltään homogeenisen välin liikennemäärät on laskettu. Vaikka liikennemäärä ilmoitetaan koko tien poikkileikkausta koskevana, niin laskentalaitteiden sijainti kerrotaan tässä ajoradoittain. Tieto siirretään liikennemäärien estimointisovelluksesta Tievelhoon samalla kun liikennetiedotkin (kerran vuodessa). Fintraffic vastaa tiedon tuottamisesta. Tieto päivitetään Tievelhoon kerran vuodessa joulu-tammikuussa.Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.