Creation year

2017

127 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 127
 • Categories  

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

 • This dataset contains borders of the HELCOM MPAs (former Baltic Sea Protected Areas (BSPAs). The dataset has been compiled from data submitted by HELCOM Contracting Parties. It includes the borders of designated HELCOM MPAs stored in the <a href="http://mpas.helcom.fi" target="_blank">HELCOM Marine Protected Areas database</a>. The designation is based on the HELCOM Recommendation 15/5 (1994). The dataset displays all designated or managed MPAs as officially reported to HELCOM by the respective Contracting State until in November 2018 (latest data update). The latest related HELCOM publication based on MPA related data is <a href="http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP148.pdf" target="_blank"> Ecological coherence assessment of the Marine Protected Area network in the Baltic. Balt. Sea Environ. Proc. No. 148 (HELCOM 2016)</a> The dataset contains the following information: MPA_ID: Unique ID of the MPA as used in HELCOM Marine Protected Areas database Name: Name of the MPA Country: Country where MPA is located Site_link: Direct link to site's fact sheet in the <a href="http://mpas.helcom.fi" target="_blank">HELCOM Marine Protected Areas database</a> where additional information is available MPA_status: Management status of the MPA Date_est: Establishment date of the MPA Year_est: Establishment year of the MPA

 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • This dataset represents the density of all IMO registered ships operating in the Baltic Sea. Density is defined as the number of ships crossing a 1 x 1km grid cell. It is based on HELCOM AIS (Automatic Identification System) data. The HELCOM AIS network hosts all the AIS signals received by the Baltic Sea States since 2005. The AIS Explorer allows to compare density maps of different ship types per month: http://maps.helcom.fi/website/AISexplorer/ The data was processed to produce density maps and traffic statistics. All scripts are available in GitHub: https://github.com/helcomsecretariat. The production of these maps have been carried out 2016-2017 through the HELCOM project on the assessment of maritime activities in the Baltic Sea. The underlying AIS data processing work has been co-financed by EU projects Baltic Scope (2015-2017 EASME/EMFF/2014/1.2.1.5) and Baltic Lines (2016-2019, Interreg Baltic Sea Region). In addition, the Ministry of the Environment of Finland supported the work with a special contribution in view of the use of the results in the HOLAS II process.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Talvihoitoluokka määritellään toimistotyönä ottaen huomioon tien liikenteellinen merkitys (KVL) ja toiminnallinen luokka. Hoitoluokan määräytymisestä on erilliset ohjeet talvihoidon toimintalinjoissa. Ohjeissa korostetaan myös paikallisten olosuhteiden kuten taajaman olemassaolon huomioon ottamista. Pyrkimyksenä on, että yhtenäisillä tiejaksoilla on myös yhtenäinen hoitoluokka. Ramppien hoitoluokka määräytyy päätien mukaan.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä alkavaksi päällysteen reunasta (vrt. tietolaji 136, ajoradan leveys). Sorateillä ei piennarta katsota olevan. Piennar puuttuu myös silloin, kun ajorataan liittyy välittömästi kevyen liikenteen väylä. Pientareen leveydeksi ilmoitetaan lähin 0.25 metrillä jaollinen lukema. Tämä mahdollistaa tiestön inventoinnin pitkinä, poikkileikkauksen suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaisina jaksoina. Lyhyitä pientareen leveyden muutoksia tai ”katkoksia” ei huomioida (esim. kaarteet, liittymät, pysäkit, kaiteet). Alle 15 cm leveitä pientareita ei rekisteröidä.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Kaistan päällystetyyppi kertoo, mitä päällystemassaa kaistan päällyste pääasiassa on. Tieto rekisteröidään vain silloin, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty sellainen toimenpide, jonka yhteydessä kaistan päällystetyyppi on vaihtunut (esim. AB:stä SMA:ksi). Tierekisteriin viedään päällystetyypin suhteen yhtenäiset osuudet.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen kohdalla ja oletetaan, että näkemäpituus muuttuu lineaarisesti niiden välillä. Pitkän ja lyhyen näkemän hakemisesta on annettu erilliset mittausohjeet. Mittaukset ja tulosten esikäsittelyn tierekisteriä varten hoidetaan keskitetysti. Näkemät rekisteröidään vain inventointisuuntaan. Vastakkaisen suunnan näkemistä on mahdollista saada arvio matemaattisin menetelmin tai tilata erillinen mittaus.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan pysyvin valvontavälinein varustetut telemaattisesti ohjatut tieosuudet. Inventoiti tehdään toimistotyönä Liikennekeskusten toimesta ja kirjataan keskitetysti TLP-yksikössä.