From 1 - 10 / 104
 • Categories  

  Number of population by 5 km x 5 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15–64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). Only the number of population is reported for grids of under 10 inhabitants. A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html. In addition to the national version, an INSPIRE information product is also available from the data.

 • Categories  

  Number of population by 1 km x 1 km grids. The number of population on the last day of the reference year (31 December) by age group. Data includes only inhabited grids. The statistical variables of the data are: Total population (vaesto), number of men (miehet) and women (naiset), under 15 year olds (ika_0_14), 15-64 year olds (ika_15_64), and aged over 65 (ika_65_). Only the number of population is reported for grids of under 10 inhabitants. A grid identifier is expressed using a national identification code derived from the coordinates (idD_nro (num)) and INSPIRE's standard identification code (grd_id (char)). The data also contains the coordinates of the lower left-hand corner of a grid (xkoord, ykoord (num)). The data describes the population distribution independent of administrative areas (such as municipal borders). The data is suitable for examination of population distribution and making various spatial analysis. Data is available as polygons and as centroids of grid cells. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html. In addition to the national version, an INSPIRE information product is also available from the data.

 • Categories  

  Road traffic accidents involving personal injury known to the police in Finland and reported to Statistics Finland, which have co-ordinate data. The data cover the following information: vvonn = year of the accident kkonn = month of the accident kello = time of the accident vakav = seriousness of the accident: 1 = accident resulting in death, 2 = accident resulting in injury, 3 = accident resulting in serious injury onntyyppi = type of accident: 0 = same direction of travel (going straight), 1 = same direction of travel (turning), 2 = opposite direction of travel (going straight), 3 = opposite direction of travel (turning), 4 = intersecting direction of travel (going straight), 5 = intersecting direction of travel (turning), 6 = pedestrian accident (on pedestrian crossing), 7 = pedestrian accident (elsewhere), 8 = running off the road, 9 = other accident lkmhapa = number of passenger cars and vans in the accident lkmlaka = number of buses and lorries in the accident lkmjk = number of pedestrians in the accident lkmpp = number of cyclists in the accident lkmmo = number of mopeds in the accident lkmmp = number of motor cycles in the accident lkmmuukulk = number of other vehicles in the accident x = x co-ordinate of the accident y = y co-ordinate of the accident The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Categories  

  Grid net for statistics 1 km x 1 km covers whole of Finland. The grid net includes all grid squares in Finland. The location reference of a grid square is the coordinates of the bottom left corner of each grid cell. An identifier in accordance with national conventions (consecutive numbering) and INSPIRE definitions (format: 1kmNxxxxExxxx, where 1km expresses the square grid size, N the y coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000 and E the x coordinate of the bottom left corner of the square divided by 1,000) has been produced for each grid cell. The Grid net for statistics 1 km x 1 km is the area division used in the production of statistics by 1 km x 1 km squares. For utilizing grid data auxiliary tables of regional classifications are available: https://www.stat.fi/org/avoindata/paikkatietoaineistot/tilastoruudukko_1km_en.html. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html. In addition to the national version, an INSPIRE information product is also available from the data.

 • Categories  

  Ortokuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ortokuvien yleinen maastopikselikoko eli maastoerottelukoko on 10 cm. Vanhimpien ilmakuvien maastoerottelokoko on välillä 10 cm ja 50 cm. Kuopion kaupungin tekemät ilmakuvaukset kattavat asemakaava-alueet. Ilmakuvauksen suoritti Blom kartta Oy. Ortoilmakuvien maasterottelukyky on 10 cm. Ortokuva kattaa osan Kuopion keskustaa sekä osan Kurkimäen taajamasta. Ilmakuvauksen aikaisen vedenpinnan korkeuden voit tarkistaa osoitteesta http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/FIN/Vedenkorkeus/Vedenkorkeus.htm. Aineisto saatavissa ETRS-GK27 koordinaatistossa.

 • Keravan Kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektori- ja rasterimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

 • Kasvillisuuden korkeusaineisto on laserkeilausaineistoista teemoitettu rasteriaineisto. Aineistossa on teemoitettu 5 metrin korkeus välein kasvillisuuskorkeudet. Teemoitus alkaa 5 metrin korkeudesta ja päättyy 50 metriin. Laserkeilausaineisto on keilattu vuosina 2007,2009 ja 2012 riippuen alueesta. Maaningan keskustan alueen kasvillisuusrasterointi on tehty Maanmittauslaitoksen vuoden 2011 keilausaineistoon perustuen, jossa aineiston tarkkuus on selkeästi huonompi. Tarkista kasvillisuuskorkeusrasterin tarkempi vuosi tiedon tuottajalta. Aineisto on muodostettu automaattisesti luokitellusta laserkeilausaineistosta, josta on käsin jälkeen päin poistettu mm. sähkölinjoja sekä rakennuksiksi luokiteltuja pisteitä. Aineistossa on mukana yksittäisiä pisteitä rakennuksista, voimalinjoista sekä muista korkeista rakenteista. Aineisto ei kuvaa ajantasaista kasvillisuustilannetta vaan laserkeilausvuoden tilannetta. Kasvillisuuskorkeustasot:5m - 10m,10m - 15m,15m - 20m,20m - 25m,25m - 30m,30m - 35m,35m - 50m.

 • Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä alueita ja antaa mahdollisesti tarvittavan maanomistajan suostumuksen yleisen alueen maankäyttöön (esimerkiksi rakentamiseen, rakenteiden sijoittamiseen, tapahtumiin, vuokrauksiin, terasseihin jne.) Tähän liittyvää lupaprosessia hallitaan Winkki-järjestelmässä. Winkki-aineisto sisältää yleisillä alueilla tapahtuvien katu- ja vihertöiden sekä erilaisten tapahtumien ja vuokrausten lupatietoja. Aineistossa olevia erilaisia lupatyyppejä ovat mm. kaivulupa, aitauslupa, liikennejärjestely, ulkoilmatilaisuus ja vuokrasopimus. Esimerkiksi sijoitusluvat ja johtoselvitykset eivät sisälly tähän avoimeen aineistoon. Avoin aineisto käsittää maankäyttölupien perustiedot kuten sijainti, ajankohta, tarkoitus ja luvan saaja (vain rajoitetusti). Winkki-aineistoa päivitetään pääasiassa asiakkailta lupaprosessin yhteydessä saaduilla tiedoilla. Kohteiden tiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti lupien ja tapahtumien geometria eli aluerajaus ei usein ole tarkka eikä välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa. Kannattaa myös huomioida, että kaikki yleisten alueiden luvat eivät näy avoimessa Winkki-aineistossa ja lisäksi aineistossa ei pääsääntöisesti ole muiden Helsingin hallintokuntien lupia tai vuokrasopimuksia. Nämä luvittavat omia hallintoalueitaan erikseen. Winkki-aineistoa julkaistaan WFS-palveluna kahteen eri karttatasoon jaettuna: työt yleisillä alueilla sekä vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla. Työt-tasolla on kaivu-, aitaus- ja liikennejärjestelyluvat, vuokraukset ja tapahtumat -tasolla taas vuokrasopimukset ja ulkoilmatapahtumat. WFS-palvelun Winkki-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän lupatilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG: 3879). Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa täällä: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/winkki_kenttakuvaukset.pdf Winkki-järjestelmän rekisteriseloste: http://www.hel.fi/hel2/rekisteriseloste/HKR/HKR_Winkki_jarjestelma.doc Aineisto julkaistaan WFS-palvelussa HRI nimeä -lisenssin alaisuudessa: http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/ Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

 • Aineiston rakennustiedot tulevat kunnan rekisteristä. Tiedoista käy ilmi rakennuksen osoite, kiinteistön tunnus, pysyvä rakennustunnus, käyttötarkoistus ja koordinaatit. Muun kuin yksityishenkilön omistuksessa olevasta rakennustiedosta näkyvät lisäksi omistaja- ja pinta-alatiedot. AIneisto on ajantasainen ja sitä päivitetään jatkuvasti.