From 1 - 10 / 10
  • The Arctic SDI Geoportal provides access to geospatial data and services available via the Arctic SDI to support and facilitate monitoring, management and decision making, and support sustainable development in the Arctic. Specifically, the Arctic SDI Geoportal facilitates the discovery, visualization, evaluation, download and integration of geographic data from a variety of sources for the Arctic. The Arctic SDI Geoportal is the result of cooperative efforts between the National Mapping Agencies (NMAs) of the eight Arctic Council Member countries - Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The Arctic SDI Geoportal includes reference data (such as the Arctic SDI topographic basemap or Pan-Arctic Digital Elevation Model) and thematic data from various sources. Thematic data section includes themes such as oceans, climatology and geoscientific information. Most of the data covers the Arctic or the involved Arctic countries, but new data sources with a smaller or larger geographical extent may be accepted. The Geoportal allows searching placenames via a circumpolar gazetteer, and embedding interactive maps to any website. Some of the features require registration.

  • Vantaan kaupungin paikannuspalvelu on rest-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla osoite- ja kiinteistörekisteristä tuotetut paikannustiedot pistemäisinä ETRS-GK25FIN (EPSG:3879) koordinaatteina esitettynä. Data palautetaan JSON-muodossa. Palvelua voi käyttää sekä geokoodaukseen eli sijainnin hakemiseen osoitteelle tai kiinteistölle, että käänteiseen geokoodaukseen, eli lähimmän osoitteen tai kiinteistön hakemiseen sijainnin perusteella. Aineistoja hallinnoi Vantaan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Helsingin kaupungin palvelukartan ja toimipisterekisterin REST-rajapinta on REST-rajapinta, jonka kautta voi selailla ja ladata Pääkaupunkiseudun palvelukartan sisältämiä tietoja. Pääkaupunkiseudun palvelukartta on avoin palvelukartta ja tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Helsingin kaupungin osalta palvelukartta sisältää palvelukartan ja toimipisterekisterin tiedot. Palvelukartan kautta kuntalainen löytää ajantasaisen tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Kartan kautta on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä avointa keskustelua suoraan toimipisteistä ja palveluista vastaavien kanssa. Palvelukartta on rakennettu avointa dataa ja avointa lähdekoodia käyttäen. Palveluiden ja palvelupisteiden tiedot ovat avointa dataa ja käytettävissä REST-rajapinnan kautta. Karttatiedot haetaan avoimesta OpenStreetMapista ja niiden tekijänoikeus kuuluu OpenStreetMapin tekijöille. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palvelukartan tietoja on mahdollista selailla ja ladata palveluun liittyvän REST-rajapinnan kautta.

  • [PALVELUN NIMI] on ..., jonka kautta on saatavilla... Palvelu perustuu [MITÄ TIETOJA] sisältävään [AINEISTON NIMI] -aineistoon, [... LISÄÄ AINEISTOJA ...]. Aineistoja hallinnoi [VIRANOMAISEN NIMI]. Palvelun käyttö [ON / EI OLE] maksutonta [JA VAATII / EIKÄ VAADI] autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • [PALVELUN NIMI] on ..., jonka kautta on saatavilla... Palvelu perustuu [MITÄ TIETOJA] sisältävään [AINEISTON NIMI] -aineistoon, [... LISÄÄ AINEISTOJA ...]. Aineistoja hallinnoi [VIRANOMAISEN NIMI]. Palvelun käyttö [ON / EI OLE] maksutonta [JA VAATII / EIKÄ VAADI] autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Pääkaupunkiseudun palvelukartta on avoin palvelukartta ja tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Palvelukartan kautta kuntalainen löytää ajantasaisen tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Kartan kautta on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä avointa keskustelua suoraan toimipisteistä ja palveluista vastaavien kanssa. Palvelukartta on rakennettu avointa dataa ja avointa lähdekoodia käyttäen. Palveluiden ja palvelupisteiden tiedot ovat avointa dataa ja käytettävissä REST-rajapinnan kautta. Karttatiedot haetaan avoimesta OpenStreetMapista ja niiden tekijänoikeus kuuluu OpenStreetMapin tekijöille. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palvelukartan tietoja on mahdollista selailla ja ladata palveluun liittyvän REST-rajapinnan kautta.

  • Palvelun kautta pääsee tutustumaan Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Karttahaun lisäksi palvelusta löytyy monia muita ominaisuuksia, kuten koordinaattien muunnos ja karttalinkin tekeminen. Palvelun kautta voit myös tilata erilaisia painettuja karttoja.

  • Espoon Internet-karttapalvelu on ihmiskäyttäjälle suunnattu karttapalvelu. Palvelusta näkee Espoon ajantasa-asemakaavan, maankäyttökartan-, opaskartan, ortokuvan ja osoitekarttan sekä sisältää muita kaupungin julkaisemia aineistoja. Aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin paikkatieto-yksikkö. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi tunnistautumista.

  • Helsingin kaupungin karttapalvelu on internetissä toimiva kansalaisten käyttöön suunnattu karttojen katselupalvelu, jonka kautta pystyy myös tutustumaan joihinkin aineistojen ominaisuustietoihin sekä myös lataamaan joitakin aineistoja tiedostomuodossa.

  • Pirkanmaan liiton karttapalvelu on kaikille avoin maakunnallinen paikkatietopalvelu, jonka avulla voi katsella Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä muita Pirkanmaahan liittyviä kartta-aineistoja. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelutietoja sisältävään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Palvelussa on vaihtelevasti tarjolla myös muita Pirkanmaahan liittyviä kartta-aineistoja. Niiden ajallinen ja alueellinen kattavuus vaihtelee aineiston mukaan. Aineistot voivat olla peräisin useilta eri tiedontuottajilta. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.