From 1 - 10 / 151
  • Aurajoen varren kulttuurikuntoilureitit yhdistelevät kulttuuria ja liikuntaa. Poimi kulttuurikuntoilukartta mukaasi ja lähde kiireettömälle ulkoilulle. Tutustu Turun kadunkulmiin esimerkiksi ihmeiden, rakkaustarinoiden, patsaiden tai kaupunkitarinoiden kautta. Reiteillä voit kuunnella kiehtovia tarinoita menneestä ja oppia uutta kaupungista, olitpa sitten paljasjalkainen turkulainen tai satunnainen matkailija. Kulje reittejä kävellen, juosten tai pyöräillen.

  • Pehmeikköalueet, joilla juna pysähtyy opastimelle

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Tampereen ilmastonmuutoksen haavoittuvuusanalyysin 2023-2024 karttoja kohdetietoineen KATTAVUUS: Tampereen kaupunki (osittain vain kantakaupunki ja osittain hieman kuntarajan ylittävä) PÄIVITYS: Aineisto on haavoittuvuusanalyysin poikkileikkaus. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään mm. QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT: Kentät vaihtelevat tasoittain. Muun muassa tietoja väestöstä, rakennetusta ympäristöstä, hellehaavoittuvuuksista ja tulvahaavoittuvuuksista. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö ja yleiskaavoitus

  • Osayleiskaavat sisältävät Vistan osayleiskaavan, Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavan ja oikeusvaikutuksettomien osayleiskaavojen rajaukset

  • Kaikkien pehmeikkökohteiden tilanne (ei huomioi eri laskentatarkkuutta eri kohteissa).

  • Kohteen stabiliteettilaskelma revision alla. Geometria varmistetaan keilaamalla tai mittamaalla ja maaperätiedot kairaamalla ja/tai näytteenotolla.

  • Kohteen alustavan stabiliteettilaskelman mukainen kokonaisvarmuus sortumista vastaan sallitulla akselipainolla alle 1,5.

  • Tammireittien viivamaiset geometriat attribuuttitietoineen

  • Asemakaavan pohjakartta eli kantakartta kattaa kokonaan vektorimuotoisena aineistona koko Vantaan alueen. Kantakartta on kiinteistörekisterikartan ohella tarkin maastokartta. Sen tietosisältönä ovat rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät rakennelmineen, erilaiset maa-alueet, vesialueet, korkeustiedot, ilmajohtoyhteydet ja nimistö. Karttaa ylläpidetään koko kaupungin alueelta (240 km2) 1:500 kartoitustarkkuusvaatimusten mukaan (kohteiden sijaintitarkkuus on +- 20 cm). Tietojen ajantasaisuus: uudet rakennukset rakenteineen tallennetaan kahden viikon kuluessa rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittamisesta. Sijaintikatselmus suoritetaan rakentajan tilauksesta, kun rakennuksen perustus on tehty, viimeistään ennen rakennuksen loppukatselmusta. Puretut rakennukset poistetaan kartalta heti, kun purkutapahtumasta saadaan tieto. Muiden tietojen ajantasaistusviive vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin. Kattava ajantasaistus suoritetaan tietyllä alueella kartoitusilmakuvauksen jälkeen sekä silloin, kun alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa tai kaavanmuutosta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä: N2000 Saatavissa WMS-palvelun kautta vapaasti ilman kiinteistörajoja, joiden saaminen sen sijaan edellyttää erillistä sopimusta.

  • Seinäjoen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Tuotettu stereotyöskentelyllä, maastomittauksilla ja digitoimalla. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Kiinteistötiedon ajantasaistuksen viive on pari päivää. Muun aineiston päivitys 1-5 vuoden viiveellä.