From 1 - 10 / 142
  • Marttilan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Käyttömittakaava 1:1 000 - 1:2 000. Kaavamääräyksissä on esitetty kaavan vahvistusalueen rajat. Aineisto sisältää hyväksymispäivämäärän sekä kaavamerkinnän (uudemmissa kaavoissa myös muita tietoja kaava-alueeseen liittyen) Alkuperäisten aineistojen formaatit ja koordinaattijärjestelmät vaihtelevat. Tausta-aineistoina kunnan asemakaava-aineistot. Kunnan sisäisessä käytössä vapaasti hyödynnettävissä. Julkaisu lisenssin CC BY 4.0 mukaisesti (aineiston omistaja mainittava, esim. copyright Marttilan kunta).

  • Voimassa olevien yleiskaavojen yhdistelmä. Esitysmuoto: rasteri. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin/kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. uudet pääliikenneväylät, kaupungin/kunnan laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Aineisto soveltuu kaupunkien/kuntien kaavoituksen tarkasteluun. Aineistomerkinnät voivat poiketa virallisista versioista. Kunnilla on aina ajantasaisin tieto kaavoituksesta.

  • Mynämäen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Käyttömittakaava 1:1 000 - 1:2 000.

  • Kustavin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Käyttömittakaava 1:1 000 - 1:2 000. Alkuperäisten aineistojen formaatit ja koordinaattijärjestelmät vaihtelevat. Tausta-aineistoina kunnan asemakaava-aineistot. Kunnan sisäisessä käytössä vapaasti hyödynnettävissä. Julkaisu vaatii aina erillisen julkaisuluvan.

  • Tammireittien kohteiden pistegeometriat attribuuttitietoineen

  • Kohteen geometria ja maakerrokset varmistettu tutkimuksin, laskettu kokonaisvarmuus sortumista vastaan sallitulla akselipainolla alle 1, 1-1.3 ja 1.3-1.5.

  • Kohteen alustavan stabiliteettilaskelman mukainen kokonaisvarmuus sortumista vastaan sallitulla akselipainolla alle 1,5.

  • Tammireittien viivamaiset geometriat attribuuttitietoineen

  • Voimassa olevien yleis-/osayleiskaavojen yhdistelmä. Esitysmuoto: rasteri. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin/kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Osayleiskaava on yleiskaavaa tarkempi kaava - yleensä rajatummalta alueelta laadittu esim. kunnanosa. Kaavamääräyksissä on esitetty kaavan vahvistusalueen rajat. Aineisto sisältää tietoa kaavasta sekä linkit kaavamerkintään, kaavaselostukseen ja alkuperäiseen kaavaan. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. uudet pääliikenneväylät, kaupungin/kunnan laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Aineisto soveltuu kaupunkien/kuntien kaavoituksen tarkasteluun. Aineistomerkinnät voivat poiketa virallisista versioista. Kunnilla on aina ajantasaisin tieto kaavoituksesta. Kunnan sisäisessä käytössä vapaasti hyödynnettävissä. Julkaisu lisenssin CC BY 4.0 mukaisesti (aineiston omistaja mainittava, esim. copyright Marttilan kunta).

  • Alueet, joilla juna pysähtyy opastimelle.