From 1 - 10 / 74
  • Velho-järjestelmän Soratieluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Soratieluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 149 Soratieluokka. Soratiet luokitellaan kahteen luokkaan: vilkkaat ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä perussoratiet. Luokittelun perusteena käytetään liikennemäärärajaa KVL 150 ja luokittelussa pyritään pitkiin yhtenäisiin jaksoihin. Verkollisesti merkittäviä teitä voidaan nostaa ylempään soratieluokkaan, vaikka KVL jää alle 150:een. Soratieluokitus määritetään ELY-keskuksissa, jotka tekevät luokitteluesitykset Väylävirastolle, joka hyväksyy luokitukset. Verkollisesti merkittävien teiden määrittely voidaan esittää ELY-keskusten merkitsevyysselvityksissä. ELY-keskukset ovat laatineet teiden merkittävyysselvitykset osittain eri lähtökohdista. Soratieluokat ovat ns. jatkuvasti voimassa olevia eli ei määritetä joka vuosi erikseen. Kuitenkin soratieluokkiin voidaan tehdä tarkistuksia tarpeen vaatiessa, jos ympäristössä (esim. rakennetaan tai parannetaan tietä tai liikenne oleellisesti muuttuu). Lisätietoa löytyy seuraavasta osoitteesta: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-72_sorateiden_kunnossapidon_web.pdf Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Tekninen toimenpide -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Liikennetekninen luokitus -tietokokonaisuuden alle. Tekninen toimenpide-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 133 Tekninen toimenpide. Tekninen toimenpide kertoo milloin tierakenne on syntynyt ja minkä toimenpiteen seurauksena. Voimaantulopäivämäärän on tarkoitus kertoa minä vuonna ja missä kuussa tie on avattu liikenteelle. Mikäli virallinen yleiselle liikenteelle luovuttaminen on tapahtunut myöhemmin, ilmoitetaan se erikseen kentässä LUOVPM. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Tienrakennetoimenpiteet -kohdeluokka kuuluu Toimenpiderekisterin Toimenpiteet-tietokokonaisuuden alle. Tienrakenteen osalta toimenpiteet kohdistetaan tienrakenteen kuvauksessa kohdeluokan alaluokkaan esimerkiksi sidotut päällysrakenteet tai kantavat kerrokset. Kaikki tienrakennetiedot ovat välikohtaisia ja myös toimenpiteet kerrotaan välikohtaisena tietona käyttäen tarvittavia sijaintitarkenteita. Sijaintitarkenteina käytetään kyseiselle alaluokalle määriteltyjä sijaintitarkenteita esimerkkinä sidotut päällysrakenteet (tie, ajorata, kaista, piennar, tien keskialue). Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Tienvarsikalusteet -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Tienvarsikalusteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan Väyläviraston ja muiden toimijoiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, opastuskarttoja, käymälöitä, leikkivälineitä ja jäteastioita sekä linja-autopysäkkien katoksia, pyörätelineitä sekä muita vastaavia rakennelmia ja varusteita. Jokainen kalustetyyppi muodostaa Velhossa oman objektinsa, jonka lisäksi voidaan antaa varusteiden lukumäärä mikäli kyseessä on varusteryhmä. Tievelhossa hallitaan tienvarsikalusteiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä aitoihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Tienvarsimainosilmoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainosilmoitukset-kohdeluokkaa ei ollut Tierekisterissä. Aineisto sisältää ELY-keskusten ilmoittamat tienvarsimainosluvat. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Valaistus-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Valaistus-kohdeluokan -ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa valaisimet ovat suurin välimatkoin ja heikkotehoisia. Nämäkin osuudet on huomioitava, mikäli valaisimet liittyvät samaan kokonaisuuteen. Valaistuksen tieosoitteet määritellään ko. osuuden ensimmäisen ja viimeisen valaisinpylvään mukaan.

  • Velho-järjestelmän Varmistetut reitit -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisteri Varautumiseen liittyvät luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Varmistetut reitit -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 158 Varmistetut reitit. Pääreitti (varmistettu tieosuus) on tie tai tieyhteys, jonka liikennöinti halutaan turvata varareitillä. Tarkempi kuvaus löytää täältä: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-55_varareittisuunnitelmien_laadinta_web.pdf. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Viheralueet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Ympäristö -tietokokonaisuuden alle. Viheralueet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 510 Viheralueet. Kohdeluokalle kirjataan teiden varrella sijaitsevat viheralueet. Viheralueet sisältävät istutuksia ja/tai normaalihoitoluokkien (N1, N2, N3) vaatimuksia useammin tai laajemmin hoidettavaa nurmetusta, metsien hoitoa tai alueeseen liittyy jokin erityistä huomiota vaativa ympäristötekijä. Viheralueet sisältävät vähintään yhden viherkuvion. Viherkuviot kirjataan erikseen kohdeluokkaan Viherkuviot. Viheralueella on yhteys Viherkuvioon. Viheralueiden muodostamista on ohjeistettu Väyläviraston julkaisussa ”26/2017 Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä.” Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Viherhoitoluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Viherhoitoluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 322 Viherhoitoluokka. Viherhoitoluokka kuvaa viheralueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Hoitotarve ja hoitomenetelmät eri hoitoluokissa vaihtelevat paljon päivittäisestä kerran kasvukaudessa tehtävän. Viherhoitoluokkien tarkempi kuvaus ja laatuvaatimukset löytyvät Väyläviraston julkaisusta ”18/2014 Viherrakentaminen ja – hoito tieympäristössä”. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Velho-järjestelmän Viherkuviot-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Ympäristö -tietokokonaisuuden alle. Viherkuviot-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 511 Viherkuviot. Viheralueet sisältävät vähintään yhden viherkuvion. Viherkuvioista kirjataan tyyppi, pinta-ala ja kunto sekä haluttaessa myös kasvilaji, kasvilukumäärä ja toimenpidetarve. Kuviot muodostetaan paikkatieto-ohjelmalla ja numeroidaan juoksevasti. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.