From 1 - 10 / 21
  • Harvester Seasons is a service designed to help with estimating evolving trafficability conditions in forested terrain based on weather and model forecast information. The full service is currently provided for the geographical area of Finland.

  • Categories  

    Field biomass sidestreams GIS data describes the maximum harvestable sidestream potential based on current tillage. Sidestreams has been calculated by crop statistics, cultivation area, solid content and harvest index. Harvest index describes the part of the plant that is utilized as a crop. Rest of the plant is considered sidestream. In many cases the maximum sidestream cannot be necessarily utilized as whole, because of technical and economical constraints for harvest. Part of the sidestream is also wise to plough in to field to maintain its fertility. Field crop data is conducted from Luke's crop production statistics. The crop statistics in ELY centre level is divided into the Biomass Atlas grid weighting by the crop area of that certain plant. Crop area is from IACS-register, used to manage subsidies in agriculture. Farmers report their cultivation plans there every spring. Crop area and amount are from same year, usually previous year.

  • Maatalouden viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä.

  • Categories  

    Peltobiomassat mallintaa viljelyssä olevien kasvien potentiaalisen määrän tonneina neliökilometrin ruudulla. Peltobiomassat on johdettu Luken satotilastosta kertomalla Ely-keskustason satotaso (t/ha) vastaavan kasvin pinta-alatiedolla. Luku ei siten kuvaa todellista saatua satotasoa, vaan sitä, paljonko viljellyltä pinta-alalta voi odottaa saatavan satoa. Pinta-alatiedot perustuvat maataloustukien hallinnoinnissa käytettävään IACS-rekisteriin ja viljelijöiden sinne ilmoittamiin viljelysuunnitelmiin. Yksittäiset peltolohkot on yleistetty 1 km ruudulle ja tietoja ryhmitelty yleisempiin, yleensä satotilastoa vastaaviin luokkiin. Kaikilla kasveilla ja maankäyttömuodoilla ei ole suoraa yhteyttä pinta-alojen ja satotilaston välillä. Näin on usein erityisesti nurmien sekä erilaisten monimuotoisuutta lisäävien kohteiden osalta. Esimerkiksi säilörehu- kuivaheinä ja tuorerehunurmet on jaettu kyseiselle alalle satotilastosta painotetulla keskiarvolla. Viljojen ja palkokasvien kohdalla on ilmoitettu vain kuivana korjattu sato. Satotilasto ja lisätietoja: http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__14%20Satotilasto/01_Viljelykasvien_sato.px/?rxid=dc711a9e-de6d-454b-82c2-74ff79a3a5e0