From 1 - 10 / 26
 • Categories  

  FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset is a dataset depicting the Transport Networks covering the whole of Finland. It contains the following INSPIRE feature types: Road network, Rail network, Waterway network and Air transport network. The dataset is available via the FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Transport Networks and it can be viewed via the FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Transport Networks.

 • Categories  

  Lorry parking areas at E18 road in Finland. Data is in Esri shapefiles, in ETRS-TM35FIN coordinates. Data is maintained and provided by FTA (Finnish Transport Agency).

 • Categories  

  Road traffic accidents involving personal injury known to the police in Finland and reported to Statistics Finland, which have co-ordinate data. The data cover the following information: vvonn = year of the accident kkonn = month of the accident kello = time of the accident vakav = seriousness of the accident: 1 = accident resulting in death, 2 = accident resulting in injury, 3 = accident resulting in serious injury onntyyppi = type of accident: 0 = same direction of travel (going straight), 1 = same direction of travel (turning), 2 = opposite direction of travel (going straight), 3 = opposite direction of travel (turning), 4 = intersecting direction of travel (going straight), 5 = intersecting direction of travel (turning), 6 = pedestrian accident (on pedestrian crossing), 7 = pedestrian accident (elsewhere), 8 = running off the road, 9 = other accident lkmhapa = number of passenger cars and vans in the accident lkmlaka = number of buses and lorries in the accident lkmjk = number of pedestrians in the accident lkmpp = number of cyclists in the accident lkmmo = number of mopeds in the accident lkmmp = number of motor cycles in the accident lkmmuukulk = number of other vehicles in the accident x = x co-ordinate of the accident y = y co-ordinate of the accident The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Categories  

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

 • Fyrsektorerna visar rätt körriktning åt fartyget och vägleder till ett säkert vattenområde. Innehåller fyrsektorer som är registrerade i Trafikledsverkets vattenregister.

 • Datan innehåller begränsningsområden för sjöfart enligt farled Begränsningarna för området är beskrivna i RAJOITUSTYYPIT-fältet. 01= Hastighetsbegränsning 02= Förbjudet att orsaka vågor 03= Förbud mot vindsurfning 04= Förbud mot vattenskoteråkning 05= Förbud mot framförande av fardon med hjälp av motor 06= Förbud mot ankring 07= Angöringsförbud 08= Förbud mot förtöjning 09= Omkörningsförbud 10= Mötesförbud 11= Rekommenderas hastighet

 • En farled är en enhetlig i terrängen eller på kartan bemärkt enhetlig färdplan på ett vattenområde. En farleds geometri består av navigationsområden och farledsområden. Sjöfartens säkerhetsanordningar, sjömärken, begränsningsområden och muddringsområden länkas ofta ihop till en eller flera farleder. Innehåller farleder registrerade i Trafikledsverkets vattenregister.

 • Navigationslinjen pekar den riktlinjiga körlinjen för farleden. Datan innehåller navigationslinjer registrerade i Trafikledsverkets farledsregister.

 • Muddringområden är områden varifrån bottenmaterial har tagits bort på ett farledsområde för att nå planerat djup. Innehåller muddringsområden bemärkta i Trafikledsverkets farledsregister.