From 1 - 10 / 48
  • The data compiles seabed remote sensing situation since the 1960s. The data includes spatial data and metadata related to each survey line, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland

  • This dataset contains borders of the HELCOM MPAs (former Baltic Sea Protected Areas (BSPAs). The dataset has been compiled from data submitted by HELCOM Contracting Parties. It includes the borders of designated HELCOM MPAs stored in the http://mpas.helcom.fi. The designation is based on the HELCOM Recommendation 15/5 (1994). The dataset displays all designated or managed MPAs as officially reported to HELCOM by the respective Contracting Party. The latest related HELCOM publication based on MPA related data is http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP148.pdf The dataset contains the following information: MPA_ID: Unique ID of the MPA as used in HELCOM Marine Protected Areas database Name: Name of the MPA Country: Country where MPA is located Site_link: Direct link to site's fact sheet in the http://mpas.helcom.fi where additional information is available MPA_status: Management status of the MPA Date_est: Establishment date of the MPA Year_est: Establishment year of the MPA

  • Paimion julkiset ja yksityiset palvelut

  • Paimion rakennustiedot kuntarekisteristä, avoimessa datassa rajoitetuin tiedoin

  • Juna- ja metroasemien ajallinen saavutettavuus kävellen sekä pyöräillen kevyenliikenteen reittejä pitkin. Saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu 5, 10 ja 15 min aikajänteelle. Laskenta on aloitettu asemien/laiturialueiden sisäänkäyntipisteistä. Kävelynopeudeksi on määritelty 5,2 km/h ja pyöräilynopeudeksi 14 km/h. Mukana on kaikki Helsingin seudun ja Siuntion juna- sekä metroasemat, joita on yhteensä 83 kpl. Aineisto on Esrin shapefile-muodossa ja koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879). Aineistoa on päivitetty vuonna 2022. Aineisto ensimmäisen kerran 2016, jolloin toteutus pohjautui Elinvoimaiset Asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla – projektin (ELIAS) työpaketti 2:n lopputuotteeseen. ELIAS oli HSY:n, Uudenmaan liiton sekä Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettava projekti, minkä tavoitteina oli asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen, asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. ELIAS-projektin työpaketti 2 toteutettiin vuoden 2015 aikana. Aineisto löytyy osoitteesta: hsy.fi/avoindata sekä http://kartta.hsy.fi/. Lisätietoja antaa avoindata@hsy.fi.

  • Verkostobufferit kertovat juna- ja metroasemien saavutettavuudesta kevyenliikenteen verkostoa pitkin. Mukana on kaikki Helsingin seudun ja Siuntion juna- sekä metroasemat, joita on yhteensä 83 kpl. Vyöhykkeet on laskettu etäisyyksille 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 ja 2000m asemasta. Ne on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, huomioiden tieverkon ja ympäristön muodostamat esteet. Verkostobufferit mahdollistavat täten tarkemmat paikkatietoanalyysit sekä selkeän ja yhtenäisen tavan tarkastella asemanseutua. Aineisto on Esrin shapefile-muodossa ja koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879). Aineistoa on päivitetty vuonna 2022. Aineisto ensimmäisen kerran 2016, jolloin toteutus pohjautui Elinvoimaiset Asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla – projektin (ELIAS) työpaketti 2:n lopputuotteeseen. ELIAS oli HSY:n, Uudenmaan liiton sekä Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettava projekti, minkä tavoitteina oli asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen, asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. ELIAS-projektin työpaketti 2 toteutettiin vuoden 2015 aikana. Aineisto löytyy osoitteesta: hsy.fi/avoindata sekä http://kartta.hsy.fi/. Lisätietoja antaa avoindata@hsy.fi.

  • Aineistossa esitetään yleisten vesipostien sijainti pääkaupunkiseudulla. Vesipostista kaupunkilaiset voivat hakea vapaasti vettä (täyttää esimerkiksi vesipullonsa). Ominaisuustietoina kerrotaan vesipostin osoite sekä koordinaatit ja vesipostin tunniste. Aineistoa on päivitetty heinäkuussa 2022.

  • Kurikan kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto. Aineisto pitää sisällään tietoa rakennuksista, liikenneväylistä, johtotiedoista, nimistöistä, tunnisteista, aluejaotuksista, vesistöistä, korkeustiedoista, maa- ja kasvipeitteestä sekä muista rakennetun ympäristön kohteista. Kurikan ja Jalasjärven taajama-alueiden aineisto on tuotettu ilmakuvaushankkeella vuosina 2021 ja 2022, jonka pohjalta urakoitsija on digitoinut pohjakartan vektorimuotoon. Osa kantakartasta on tuotettu esimerkiksi skannaamalla ilmakuvia tiff-kuviksi sekä digitoimalla alueita piirtämällä. Aineistoa päivitetään jatkuvin mittauksin sekä epäsäännöllisin väliajoin suoritettavin ilmakuvauksin. Kantakartta on mittakaavassa 1:2000. Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa AutoCAD dwg-formaatissa ja Esri shapefile -formaatissa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK22. Korkeusjärjestelmä N2000.

  • Vuosina 2020 ja 2021 voimaan tulleet asemakaavat on aluegeometrioita sisältävä paikkatietoaineisto, joka sisältää sellaisten asemakaavojen rajaukset, joissa on osoitettu asuinkerrosalaa. HSY on kerännyt aineiston Helsingin seudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) kunnista vuosien 2021 ja 2022 keväisin osana Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantatyötä. Tämä aineisto on osa MAL-sopimuskauden 2020-2023 kokonaisuutta, joka valmistuu vuonna 2024. id = Kohteen yksilöivä tunnus kuntanimi = Sijaintikunnan nimi kaavatun = Kaavatunnus kaavanimi = Kaavan nimi vtulvuosi = Voimaantulovuosi kuulutuspäivän mukaan netkrostal = Kerrostaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netrivketj = Rivi- ja ketjutaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä neterillis = Erillispientaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netyhteens = Uusi asuinkerrosala yhteensä brutyhteen = Asuinkerrosala yhteensä Koordinaatisto=ETRS-GK25 Aineisto on avointa dataa ja sitä koskee CC 4.0 BY –lisenssi. © Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

  • The Finnish Uniform Coordinate System (in Finnish Yhtenäiskoordinaatisto, YKJ) has been used in biological observation mapping since the 1970s. Based on YKJ, Finland is divided in square-shaped areas, the size of which are determined according to the needs of the study. The area division used in national biomonitoring is 10 km x 10 km squares, but in some cases 1 km x 1 km and 100 m x 100 m YKJ squares are also used. This data set includes XY-lines that form square grid in four scales according to Unified Coordinate System (100 m - 100 km), with identifiers describing each square.