From 1 - 10 / 143
 • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

 • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from Canada, Denmark (including Greenland) , Finland, Iceland, Norway, Sweden and USA. It contains also data from the GEBCO Undersea feature names gazetteer.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. IRI (International Roughness Index) on kansainvälinen epätasaisuusluku.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen.

 • Categories  

  Uomaverkosto-aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Uomaverkosto ei sinällään kuvaa uuden vesilain vesistömääritelmän mukaista vesistöä. Uoma vaihtuu toiseksi yksilöllisen uomatunnuksen omaavaksi uomaksi aina uomaverkostoon kuuluvien uomien risteyksessä sekä uoman ja järven yhtymäkohdassa. Uomaverkosto on rakennettu siten, että kaikki siihen kuuluvat osat liittyvät topologisesti yhteen ja omaavat oikean virtaussuunnan ja sitä voidaan käyttää erilaisiin verkosto-analyyseihin. Uomaverkosto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Huom! INSPIRE-latauspalvelu (WFS), josta tätä aineistoa pystyy lataamaan, on BETA-versio.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Hiekkalaatikoista inventoidaan materiaali ja kunto. Hiekkalaatikot myös kuvataan.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maantien tai kevyen liikenteen väylän kuivatukseen liittyvät sadevesi- ja salaojakaivot sekä niiden kunto siltä osin kuin ne ovat silmämääräisesti nähtävissä. Sadevesikaivojen kannet on aukaistava jos mahdollista. Kaivoista tarkistetaan perustiedot ml. lähtöjen ja tulojen määrät sekä kaivon ja kannen tyyppi ja materiaali. Myös puutteet inventoidaan. Lisäksi tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan kannen säätömahdollisuus. Putkista selvitetään materiaali ja halkaisija.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maanteiden ja kevyen liikenteen väylien poikki menevät rummut. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut. Tätä suuremmat rummut ovat siltarumpuja ja niitä ei tarvitse inventoida. Rummuista inventoidaan tyyppi, materiaali, pituus, halkaisija, mahdollinen lämmityskaapeli sekä puutteet.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tekninen toimenpide kertoo milloin tien rakenne on syntynyt ja minkä toimenpiteen seurauksena. Voimaantulopäivämäärän on tarkoitus kertoa minä vuonna ja missä kuussa liikenne on tielle päästetty. Mikäli virallinen yleiselle liikenteelle luovuttaminen on tapahtunut myöhemmin, ilmoitetaan se erikseen tätä tarkoitusta varten varatussa kentässä. Inventointi tapahtuu toimistotyönä suunnitelma yms. asiakirjojen perusteella oheisiin luokkiin.

 • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet. Ajoratojen välissä sijaitsevat kiveykset inventoidaan ajoradalle yksi. Siltojen keilat ja etuluiskat rekisteröidään sillan ylittävälle tielle. Mikäli ylittävä väylä ei ole tieosoitejärjestelmässä, kirjataan siltaan liittyvä kiveys alimenevän tien ao. puolelle. Kivetyt alueet kuvataan.