From 1 - 10 / 141
  • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from Canada, Denmark (including Greenland) , Finland, Iceland, Norway, Sweden and USA. It contains also data from the GEBCO Undersea feature names gazetteer.

  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tätä tietolajia käytetään niillä tieosuuksilla joilla päällysteiden tai tiemerkintöjen ylläpito ei kuulu hoidon alueurakan vaan erillisen palvelusopimuksen piiriin. Inventointi tehdään toimistotyönä palvelusopimusten nojalla. Käytettävät koodit määritellään keskitetysti hankintaprosessin toimesta, ja ne löytyvät mm. tierekisterin ylläpitosovelluksen koodiryhmästä ”urakka”. Jos hoitaja on paikallinen kunta, tunnus on aina 400.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Hallinnollinen toimenpide kertoo, mitä virallisia tieluokkamuutoksia ko. osuudelle on tehty. Inventointi tapahtuu toimistotyönä päätösasiakirjojen perusteella.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan pysyvin valvontavälinein varustetut telemaattisesti ohjatut tieosuudet. Inventoiti tehdään toimistotyönä Liikennekeskusten toimesta ja kirjataan keskitetysti TLP-yksikössä.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuulu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan pysäkkien varusteet ja niiden kunto. Jokaisesta varusteesta tehdään oma kohde tierekisteriin.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan automaattisen matka-ajan seurannan piirissä olevat tieosuudet, jotka ovat lähinnä päätieverkolla.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan reunapaaluilla varustettu tieosuus sekä siltojen kaiteissa olevat reunapaalujaksot (ei silloin jos reunapaalut on vain kaiteen päissä).