From 1 - 10 / 34
 • Laser scanning data refers to three-dimensional point-like data depicting the ground and objects on the ground. Each point is provided with x, y and z coordinate information. Laser scanning data 0.5 p has been spaced out from Laser scanning data 5 p's density of 5 p/m² to a density of 0.5 p/m². Laser scanning data 0.5 p is open data, and from 2020 onwards, it will be collected according to the national laser scanning programme (in Finnish): https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus. For the time being, it is available only from certain parts of Finland. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information (in Finnish): https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot.

 • Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes) tarjoaa kyselyrajapinnan, jonka kautta voi hakea Maanmittauslaitoksen avoimia paikkatietoaineistoja tiedostopaketteina. Aineistot ovat samat, joita voi hakea käyttöliittymän kautta Karttapaikka-palvelun Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta. Aineistojen tarkemmat tiedot ovat luettavissa tuotekuvauksista https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/aineistot-ja-rajapinnat/tuotekuvaukset Palvelu sopii esimerkiksi käyttöön, jossa on tarvetta hakea paikkatietoaineistoja koordinaateilla eli suorakaiteella (Bounding Box) tai polygonirajauksella. Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja-osiossa nämä valinnat piirretään kartalla, mutta OGC API Processes -palvelussa koordinaatit voi syöttää kyselyparametreina. Hakuparametrit vaihtelevat aineistosta riippuen. Osaa aineistoista voi hakea myös karttalehden, kunnan tai teeman perusteella, tai koko Suomen alueelta. Palvelusta saatavat aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/api-avaimen-ohje https://www.maanmittauslaitos.fi/paikkatiedon-tiedostopalvelu

 • Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelun (WCS) kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja. Palvelussa voit poimia haluttuja paloja aineistoista omalla aluerajauksellasi. Ortokuvien osalta palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen väri-, vääräväri- ja mustavalkoisia ortokuvia eri vuosilta. Korkeusmalli on 2 m korkeusmallia, joka on tuotettu laserkeilausaineiston pohjalta. Korkeusmallia pystyy hakemaan palvelusta myös karkeammilla kuin 2m resoluutioilla. Tarjolla ovat seuraavat resoluutiot: 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m ja 512 m. Ortokuvat ovat saatavilla palvelusta GeoTIFF-formaatissa ja korkeusmalli GeoTIFF- tai ASCII Grid -formaatissa. Palvelun käyttäminen edellyttää perehtyneisyyttä paikkatietorajapintojen ohjelmalliseen hyödyntämiseen. Yksittäisten latausten tekeminen onnistuu myös selaimella. Ladatut tiedostot saat auki ja voit jatkokäsitellä paikkatieto-ohjelmalla. Toistaiseksi palvelua ei pysty käyttämään esimerkiksi QGIS -ohjelmalla. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä. https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/api-avaimen-ohje https://www.maanmittauslaitos.fi/ortokuvien-ja-korkeusmallien-kyselypalvelu

 • Division into administrative areas (raster) is a dataset depicting the municipal Division of Finland. The dataset Municipal Division is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the Cadastre. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. Division into administrative areas products in raster format include municipal boundaries only. The product is a part of the open data of the National Land Survey.

 • National Land Survey's Topographic map in vector format is a dataset depicting the terrain of all of Finland. The most important elements are the road network, administrative borders, preservation areas, population centres, geographic names, waterways, land use and elevation. The largest scale level (1:100,000) of the Topographic map in vector format is produced by generalising from the Topographic database. Topographic map 1:250,000 is produced by generalising the dataset 1:100,000. Topographic map 1:1,000,000 is produced by generalising the dataset 1:250,000. Topographic map 1:4,500,000 is produced by generalising the dataset 1:1,000,000. The geographic names have been generalised from the geographic names in the Geographic Names Register to map names suited to the scale in question. The administrative borders in the Municipal Division of each scale are used as administrative borders. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

 • The themes of the Topographic database and Topographic map raster series (scale 1:10,000) have been compiled into seven theme entities, theme rasters, required by the Inspire directive: hydrography, elevation, traffic network, land use, land cover, place names and buildings. In addition to the above, the theme rasters also include the municipal division, road names and map sheet division as separate themes. The theme rasters have not been implemented according to the imaging technology defined in the Inspire directive. They will be produced later. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

 • Categories  

  The Cadastral index map shows location data of real property units. They include boundaries, boundary markers, property identifiers, and unseparated parcels of real property units and other register units. The product is open data. You can take the product into use via the interface services or in file format in the Download geospatial data section on MapSite. You can read more about acquisition in the section Distribution and further information below. If you download the product with municipal boundaries on MapSite, it is good to know that parcels also include areas from the neighbouring municipality. You can make a more precise intersection in the client software, for instance with the Administrative areas product. The linear boundary data is, however, intersected according to municipal boundaries. Other attribute data related to properties are available in the Cadastre. More information (in Finnish and Swedish): http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

 • Division into administrative areas (vector) is a dataset depicting the municipalities, regions, Regional State Administrative Agencies, and the national border of Finland. The Division into administrative areas products in vector format contain the number codes of the municipalities, the names of the municipalities in both Finnish and Swedish as well as municipal boundaries and municipal geographical areas. In addition, the products include the corresponding information about the regions, the Regional State Administrative Agencies, and the nation as well as a specification of the municipality's area into land and water area. The municipality's area is not included in the XML/GML and GeoPackage format. The dataset Municipal Division is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the Cadastre. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. The product is a part of the open data of the National Land Survey.

 • Palvelu tarjoaa tietoja muun muassa liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. Aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta, jonka kohteita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä. https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/api-avaimen-ohje

 • Categories  

  The Topographic database is a dataset depicting the terrain of all of Finland. The key objects in the Topographic database are the road network, buildings and constructions, administrative borders, geographic names, land use, waterways and elevation. Aerial photographs, scanning data and data provided by other data providers are utilised in updating the Topographic database. The updating is done in close cooperation with the municipalities. Field checks in the terrain are also needed to some extent, mostly as regards the classification of features. The topographic database is used in the production of other map products and in various optimisation tasks. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.