From 1 - 2 / 2
  • Palvelun kautta pääsee tutustumaan Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Karttahaun lisäksi palvelusta löytyy monia muita ominaisuuksia, kuten koordinaattien muunnos ja karttalinkin tekeminen. Palvelun kautta voit myös tilata erilaisia painettuja karttoja.

  • Aineisto sisältää aluerajaukset kohteista jotka ovat kuuluneet Museoviraston inventointiin "Rakennettu kulttuuriympäristö - valtakunnallisesti merkittävät kulttuurhistorialliset ympäristöt (RKY1993)". Aineisto on osoittanut valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluvat kulttuuriympäristöjen erityiset aluekokonaisuudet vuoteen 2009 asti, jolloin valtioneuvosto on vahvistanut uuden luettelon (RKY). Yksittäiset rakennukset on merkitty pistein, tiekohteet viivoina. Ominaisuustietoina on kohteen yksilöivä tunnus, kohdenimi sekä seutukaavaliiton tunnus. Kohteet on paikannettu kirjan ” Rakennettu kulttuuriympäristö - valtakunnallisesti merkittävät kulttuurhistorialliset ympäristöt (RKY1993)” tekstimuotoisten kohdekuvausten perusteella vuonna 1996. Joissain kohdekuvauksissa voi esiintyä esim. rakennuksia, joita ei ole paikannettu.