From 1 - 10 / 109
  • VRK INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. The service is based on the VRK INSPIRE View Service for Buildings Theme dataset. The dataset is administrated by the Population Register Centre (Väestörekisterikeskus). The service is free to use and there are no access constraints.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Building. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Buildings Dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • VRK INSPIRE View Service (WMS) for Addresses Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Address. The service is based on the VRK INSPIRE Addresses Theme Dataset. The dataset is administrated by the Population Register Centre (Väestörekisterikeskus).

  • FTA INSPIRE View Service (WMS) for Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature types: Road network, Rail network, Waterway network and Air transport network. The service is based on the FTA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: NamedPlace. The service is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Cadastral Parcels Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: CadastralParcel, CadastralBoundary. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Cadastral Parcels dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Hydrography Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Land-water Boundary, Waterbodies, Man-made Objects, Hydro Point of Interest. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Hydrography Physical Waters dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Administrative Units Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: AdministrativeUnit, AdministrativeBoundary, Baseline, TerritorialSea, ExclusiveEconomicZone, MaritimeBoundary.InternalWaters, MaritimeBoundary.TerritorialSea ,MaritimeBoundary.ExclusiveEconomicZone. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Administrative Units dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • The Multi-Source National Forest Inventory of Finland (MS-NFI) view service is a WMS service that provides access to raster themes for viewing. The datasets have been computed for target years 2006 (three themes), 2009 (43 themes), 2011 (45 themes), 2013 (45 themes), 2015 (45 themes) and 2017 (45 themes). The quantitative themes consist of estimates of stem volumes, total and by tree species and timber assortments (13 themes), biomasses by tree species groups and tree compartments (21 themes), basal area, age, mean height, mean diameter, canopy cover and canopy cover for broad-leaved trees. The categorical classifications include land cover type (Finnish definition and from 2011 also FRA definition), main site class, site fertility class and data source index (from 2011). The 2006 themes include only mean height, canopy cover and canopy cover for broad-leaved trees. The themes have been computed by the Natural Resource Institute of Finland (Luke) using National Forest Inventory (NFI) field data, satellite images and digital map data (provided by NLS). Use of service is free and no authentication is required.

  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000