From 1 - 10 / 128
  • VRK INSPIRE View Service (WMS) for Addresses Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Address. The service is based on the VRK INSPIRE Addresses Theme Dataset. The dataset is administrated by the Population Register Centre (Väestörekisterikeskus).

  • Seabed substrate maps of the European marine areas including (e.g. the Baltic Sea, the Greater North Sea, the Celtic Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters). The maps are collated and harmonized from seabed substrate information within the EMODnet-Geology III project. Where necessary, the existing seabed substrate classifications (of individual maps) have been translated to a scheme that is supported by EUNIS. This EMODnet reclassification scheme includes at least five seabed substrate classes. Four substrate classes are defined on the basis of the modified Folk triangle (mud to sandy mud; sand; coarse sediment; and mixed sediment) and one additional substrate class (rock and boulders) was included by the project team. If the original seabed substrate dataset has enabled more detailed substrate classification, classifications with 7 and 16 substrate classes might be available. The EMODnet-Geology III project started in 2017 with 39 marine departments of the geological surveys of Europe (from 30 countries), with an objective to assemble marine geological information from all European sea areas.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: NamedPlace. The service is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Building. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Buildings Dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • VRK INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. The service is based on the VRK INSPIRE View Service for Buildings Theme dataset. The dataset is administrated by the Population Register Centre (Väestörekisterikeskus). The service is free to use and there are no access constraints.

  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

  • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

  • [Maannostietokanta 1:250 000] on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): [Etelä-Suomi (etela-suomi_maannosmaisema_wgs84), Keski-Suomi (Keski-Suomi_maannosmaisema_wgs84), Pohjois-Suomi (Pohjois-Suomi_maannosmaisema_wgs84), Lappi (Lappi_Maannosmaisema_wgs84)]. Palvelu perustuu [maannostietoja] sisältävään [maannostietokanta 1:250 000, 1.0] -aineistoon. Aineistoa hallinnoi [Luonnonvarakeskus]. Palvelun käyttö [ON] maksutonta [EIKÄ VAADI] autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kangasalan opaskartta WMS-palveluna on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan opaskartta (Opaskartta). Aineistoa hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Opaskartta on ETRS-GK24 koordinaatistossa.

  • Valkeakosken WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Valkeakosken opaskartta (Opaskartta), Valkeakosken virastokartta (Virastokartta), Valkeakosken ajantasa-asemakaavakartta (Kaavayhdistelma), Valkeakosken asemakaavaindeksi (Asemakaavaindeksi), Valkeakosken ortokuva (Ortokuva) sekä Valkeakosken kantakartta ilman kiinteistötietoja (Kantakartta). Palvelu perustuu Valkeakosken kantakartta-, virastokartta-, opaskartta-, ortokuva-, ajantasa-asemakaava ja asemakaavaindeksi-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Valkeakosken kaupungin maa- ja mittaustoimi. Palvelun käyttö vaatii autentikoinnin eli tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palvelu on viranomaiskäyttöön ilmaiseksi käytettävissä ja kaupalliseen käyttöön sopimuksen mukaan.