From 1 - 10 / 148
  • The EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology project collects and harmonizes marine geological data from the European sea areas to support decision making and sustainable marine spatial planning. The project partnership consists mainly of the marine departments of the geological surveys of Europe (through the Association of European Geological Surveys-EuroGeoSurveys), which have assembled marine geological information at various scales from all European sea areas (e.g., the White Sea, Baltic Sea, Barents Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters), the Caspian Sea and the Caribbean Sea. EMODnet seabed substrate data products include datasets at 1:1 000 000, 1:250 000, 1:100 000 and high-resolution scales (1:1 500, 1:5 000, 1:10 000, 1:15 000, 1:20 000, 1:25 000, 1:30 000, 1:45 000, 1: 50 000, 1:60 000, 1:70 000). Traditionally, European countries have conducted their marine geological surveys according to their own national standards and classified substrates on the grounds of their national classification schemes. These national classifications are harmonised into a shared EMODnet schema using Folk's sediment triangle with a hierarchy of 16, 7 and 5 substrate classes. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The datasets have been compiled at different scales from background information that depends on the original producer. In cases, the data has been generalized into a target scales. Coarser scale data (1M, 250k and 100k) describes the seabed substrate at a general level only and is not suitable for a detailed analysis. High-resolution material includes multiple scales from 1:1 500 to 1:70 000 and the user should assess its suitability for the intended purpose. The smallest cartographic unit within the data is about 4 km2 at 1:1M, 0,3km2 at 1:250k and 0,05km2 at 1:100k scale. Further information about the EMODnet Geology project is available on the centralized EMODnet portal https://emodnet.ec.europa.eu/en/geology.

  • DVV INSPIRE View Service (WMS) for Addresses Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Address. The service is based on the DVV INSPIRE Addresses Theme Dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto).

  • DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. The service is based on the DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto). The service is free to use and there are no access constraints.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Administrative Units Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: AdministrativeUnit, AdministrativeBoundary, Baseline, TerritorialSea, ExclusiveEconomicZone, MaritimeBoundary.InternalWaters, MaritimeBoundary.TerritorialSea ,MaritimeBoundary.ExclusiveEconomicZone. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Administrative Units dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • Palvelun kautta saa käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä ilmakuvat. Palvelu on tarkoitettu WMS-standardia tukevien sovellusten käyttöön. Palvelun käyttö vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Lisätietoja https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu/tekninen-kuvaus-wms

  • GTKWMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Aeromagneettiset matalalentomittaukset (Aeromagneettiset matalalentomittaukset), Kallioperä 1:200 000 (Kallioperä 1:200 000), Maaperä 1:200 000 (Maaperä 1:200 000), Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 (Maaperä 1:20 000; 1:50 000), Kallioperä 1:1 000 000 (Kallioperä 1:1 000 000), Maaperä 1:1 000 000 (Maaperä 1:1 000 000), Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe (Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe), Tutkitut turvealueet (Tutkitut turvealueet), Kallioperän isotooppiaineisto (Kallioperän isotooppiaineisto), Lohkarehavainnot (Lohkarehavainnot), Kallioperähavainnot (Kallioperähavainnot), Kalliogeokemia (Kalliogeokemia), Suuralueellinen geokemia; moreeni (Suuralueellinen geokemia; moreeni), Suuralueellinen geokemia; purosedimentti (Suuralueellinen geokemia; purosedimentti), Suuralueellinen geokemia; purovesi (Suuralueellinen geokemia; purovesi), Suomen metallogeeninen kartta (Suomen metallogeeninen kartta) ja Happamat sulfaattimaat (happamat_sulfaattimaat_250k). Palvelu perustuu seuraaviin aineistoihin: Aeromagneettiset matalalentomittaukset, Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000, Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000, Kallioperäkartta 1:100 000, Maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000, Suomen kallioperä 1:1 000 000, Suomen maaperä 1:1 000 000, Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000, Turvekartoitus, Suomen kallioperän ikämääritykset, Kallioperä- ja lohkarehavaintoaineisto, Suomen kalliogeokemian tietokanta, Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitus ja Happmat sulfaattimaat 1:250 000. Aineistoja hallinnoi Geologian tutkimuskeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot, puhdistamojen purkupisteet ja taajamien keskipisteet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Lajien levinneisyys-ryhmään kuuluvan seuraavan SYKEn aineiston: Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019. Aineisto ei ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukainen. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Väestön terveys ja turvallisuus-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:10 000 – 1:2 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Ortoilmakuvat-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Image2000 mosaiikki, Image2006 mosaiikki, Image2012 mosaiikki. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.