Format

wms

2 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Formats
Representation types
Service types
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Rakennusinventoinnissa kerätään perustiedot alueen rakennetusta ympäristöstä. Inventointitiedot pyritään keräämään kattavasti ainakin niiden kiinteistöjen osalta, joiden päärakennus on rakennettu ennen 1940-lukua. Inventoinnissa tarkastellaan rakennusten ulkoasua, antikvaarista säilyneisyyttä, edustavuutta sekä selvitetään kiinteistön asutushistoria. Kaikista inventoiduista kylistä ja muista selkeistä aluekokonaisuuksista kuten torppa- tai teollisuusalueista tehdään arvoalueinventoinnit. Sekä kiinteistö- että arvoalueinventoinnit sisältävät yhteenvedon ominaispiirteistä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta. Nämä yhteenvedot on viety paikkatietoon ja Lounaispaikkaan. Kokonaisuudessaan inventointitiedot säilytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseossa. Tavoitteena on tuottaa kattava aineisto koko Varsinais-Suomen alueelta. Aineisto on tuotettu Varsinais-Suomen maakuntamuseossa yhteistyössä kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Inventointiaineistoja hyödynnetään jatkuvasti muun muassa maankäytön suunnittelussa.

  • Pälkäneen (Pälkäne) WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Ajantasa-asemakaava; Yleiskaavojen aluerajaukset. Aineistoja hallinnoi Pälkäneen kunta. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.