Service type

OGC:WMS

6 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Service types
From 1 - 6 / 6
  • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

  • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

  • I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

  • Pohjanmaan maakuntakaava WMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Ryhmätasot: - Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 2040 (pohjanmaa_mk2040_yhd) =kaikkien tasojen yhdistelmä - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kehittämisperiaatteet (kehittamisperiaatteet) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): ominaisuusmerkinnat (ominaisuusmerkinnat) Yksittäiset tasot: - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kaavan ulkoraja (kaavan_ulkoraja) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): aluevaraukset (aluevaraukset) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kohdemerkinnät (kohdemerkinnat) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kehittämismerkinnät (kehit_osa_alueet) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): johdot (johdot) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): liikennemerkinnät (liikenne) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kehittämisperiaatteet (kehittamisper_alueet) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kehittämisperiaatteet, viivat (kehittamisper_viivat) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): kehittämisvyöhykkeet, viivat (kehittamisvyohykkeet_viivat) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): tuulivoima-alueet (tuulivoima_alueet) - Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (virallinen): virkistysreitit (virkistysreitit) Palvelu perustuu Pohjanmaan maakuntakaavaa sisältävään Pohjanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Aineistoja hallinnoi Pohjanmaan maakuntaliitto. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Porin kaupungin WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot opaskartta, ajantasa-asemakaava ja ilmakuva. Aineistoja hallinnoi Porin kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Categories  

    MapAnt.fi on rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla MapAnt karttaa WMS ja WMTS rajapinnasta. Tarjolla on TM35FIN WMTS, Web Mercator WMTS sekä TM35FIN WMS. WMS rajapinnan maksimi kuvakoko on 4000x4000 pikseliä. MapAnt kartta perustuu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoihin ja maastotietokantaan. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaaadi autentikointia (eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla). Kuten kartta-aineisto on rajapintakin tehty ja ja sitä ylläpidetään harrastuspohjalta. Palvelu on käytettävissä as-it-is, MapAnt työryhmä ei vastaa aineiston oikeellisuudesta tai rajapinnan toimivuudesta millään tavalla. Palvelu on sijoitettu erittäin halpaan webhostiin, jossa resursseja on varsin rajallisesti, joten on mahdollista - joskin hyvin epätodennäköistä - että sinne tulee kuormaa niin paljon että se hidastuu tai ei välillä vastaa.