From 1 - 10 / 12
 • CGI:n LG-sarja on värikäs opaskarttamainen karttasarja, jossa erityisesti on korostettu tiestöä ja sen luokittelua. Se sopiikin hyvin logistisiin tarpeisiin sekä mobiilikäyttöön. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa. Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

 • CGI:n RK-sarja on maankäytön luokituksia esittävä maastokartta. Tuttua symboliikkaa tukee selkeästi erottuvat maastokohteet. Mukana niin korkeus- ja syvyystiedot käyräesityksenä. Aineisto sopii hyvin taustakarttana ulkoilureittien tai kiinteistötietojen esittämistä varten. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

 • Aineistossa on Kuopion kaupungin äänestysaluejako sekä alueiden numerotunnus ja nimi. Mahdollisista äänestysaluejaon muutostarpeista kunnan keskusvaalilautakunta välittää tiedon Kuopion kaupungin talous- ja strategiapalvelulle, joka ylläpitää aineistoa MapInfo-tiedostoina. Äänestysaluejaon muutokset vahvistaa Kuopion kaupunginvaltuusto ja vahvistetut päätökset tallennetaan kaupungin asianhallintajärjestelmään sekä toimitetaan maistraattiin. Maistraatti ylläpitää äänestysaluejakoa osana Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää. Aineisto päivitetään vuosittain. Aineisto on julkaistu avoimena datana, koordinaatistona on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja formaatteina MapInfo Tab ja Esri Shapefile.

 • Categories  

  Metsäkeskuksen metsävaratiedon keruu perustuu kaukokartoitukseen, jossa hyödynnetään laserkeilausta, ilmakuvausta sekä maasto- eli kaukokartoituskoealoja. Latvusmalli, engl. Canopy height model (CHM) on puuston pituutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 1 m x 1 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on vuodesta 2008 eteenpäin ja kattavuus vaihtelee vuosittain riippuen kulloisenkin vuoden laserkeilauksesta. Aineisto täydentyy vuosittain. Eri vuosien latvusmalleja jaetaan karttalehdittäin TM35FIN-karttalehtijaon (6 x 6 km) mukaisesti. Vuosittaisista latvusmalleista on lisäksi koottu uusinta latvusmallia kuvaava tuote, joka sisältää sen hetken uusimman saatavilla olevan pituustiedon karttalehden alueella. Aineisto on ladattavissa GeoTiff-rasteriformaatissa, jonka koordinaattijärjestelmänä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Puuston pituuden mittayksikkönä on metri (m). Aineistosta on tehty myös indeksi (GeoPackage), josta selviää yksittäisten tiedostojen kattamat alueet sekä niiden tarkempia ominaisuustietoja. Tuote on avointa aineistoa. Lisää tietoa metsävaratiedon keruusta ja aineistojen ominaisuuksista Metsäkeskuksen sivuilta. Lisätietoa metsä- ja luontotiedon keruusta sekä laadusta. Metsävaratiedon keruu: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedonkeruu Metsävaratiedon laatu: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedon-laatu

 • Kuopion yleiskaava sisältää Kuopion kaupungin voimassaolevat yleis- ja osayleiskaavat rasterikuvana. Yleiskaava rasteri on tulostettu Kuopion keskeiseltä alueelta Fiksu kaavaohjelmistosta M-Color tulostusajurilla. Karttulan, Vehmersalmen, Nilsiän sekä Maaningan yleis- ja osayleiskaava kartat on asemoitu ja yhdistetty PDF kaavapiirroksista. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineiston päivityksessä saattaa olla muutamien viikkojen viive yleiskaavan voimaantulon yhteydessä. Aineisto julkaistaan Kuopion internet-karttapalvelussa ja on saatavissa WMS-rajapintapalveluna. Aineiston käyttö vaatii autentikoinnin eli tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Categories  

  Kuopion kaupungin melualueet sisältävät vuoden 2017 aikana tehtyjä meluselvityksiä. Aineistossa on kuvattu Tie- ja raideliikenteen melualueet EU-tunnusluvulla (Lden, päivä-ilta-yökeskiäänitaso) ja Lyö (yöajan keskiäänitaso) sekä Suomen kansallisilla tunnusluvuilla (Leq, päiväajan keskiäänitaso ja yöajan keskiäänitaso). Aineiston sisältää myös meluennusteen vuodelle 2035. Kuopion keskeisen kaupunkialueelta tehtiin vuonna 2016 erillinen hiljaiset alueet meluselvitys. Hiljaiset alueet on ryhmitelty kolmeen luokkaa (hiljaiset luonnonalueet, hiljaiset asuinalueet ja hiljaiset virkistys- ja puistoalueet).

 • CGI:n RS-sarja on taustakartaksi maastoon optimoitu rasterikarttasarja. Se on väritykseltään vaalea ja välttää suuria kontrasteja, jolloin kartalla on helppo esittää erilaisia teemoja ja aineistoja. Se sopiikin hyvin käyttötarkoituksiin, joissa tarkasta maaston kuvauksesta on hyötyä sekä siitä saa pinnanmuotoja ja korkeus- ja syvyystietoja esityksen tueksi. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa. Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

 • Opaskartta on yleistetty karttatuote, joka sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, viheralueet, metsä- ja peltoalueet sekä nähtävyyksiä. Painettu Savonlinan opaskartta on kaksipuolinen. Toisella puolella on Savonlinnan kantakaupungin opaskartta mittakaavassa 1:15000, ydinkeskustan alue kuvattu lisäksi mittakaavassa 1:10000. Toisella puolella ovat Savonrannan, Kerimäen, Tuunaansaaren ja Punkaharjun keskustaajamien opaskartat mittakaavassa 1:12000. Tienimihakemistot ovat jokaisesta taajamasta.

 • Categories  

  The location of the real property unit is shown on the cadastral index map. On the map, there are property and other register unit boundaries and property identifiers. The product is a part of the open data of the National Land Survey. Further information (in Finnish): http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

 • Division into administrative areas (vector) is a dataset depicting the municipalities, regions, Regional State Administrative Agencies, and the national border of Finland. The Division into administrative areas products in vector format contain the number codes of the municipalities, the names of the municipalities in both Finnish and Swedish as well as municipal boundaries and municipal geographical areas. In addition, the products include the corresponding information about the regions, the Regional State Administrative Agencies, and the nation as well as a specification of the municipality's area into land and water area. The municipality's area is not included in the XML/GML and GeoPackage format. The dataset Municipal Division is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the Cadastre. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. The product is a part of the open data of the National Land Survey.