From 1 - 10 / 14
 • NLS-FI INSPIRE View Service for Cadastral Parcels Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: CadastralParcel, CadastralBoundary. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Cadastral Parcels dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

 • Kiinteistötiedot-aineistossa on katseltavissa kiinteistöjen aluemaiset sijainnit. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

 • Palvelun kautta saa käyttöön ajantasaiset kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset sijaintitietoineen. Palvelun kautta on mahdollista kysellä myös joitakin palstan ja rekisteriyksikön keskeisiä tietoja. Palvelu on tarkoitettu WFS-standardia tukevien sovellusten käyttöön. Lisätietoja http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-wfs

 • Categories  

  The location of the real property unit is shown on the cadastral index map. On the map, there are property and other register unit boundaries, boundary markers and property identifiers. The Land Information System of Finland contains attribute data related to property. Further information (in Finnish): http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it: http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it

 • Kaupunkikarttaesitys on useasta eri kartasta koottu vaihtuvamittakaavainen karttatuote. Sitä voi loitontaa ja lähentää koko Vantaan kartasta yhden tontin kartaksi. Tarkin taso vastaa tarkkuudeltaan asemakaavan pohjakarttaa. Tällä tasolla esitetään maastossa olevat rakennukset, rakenteet, liikenneväylät, korkeussuhteet, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset sekä maa- ja vesialueet nimistöineen. Uloimmalla tarkkuustasolla esitetään koko Vantaan yleiskartta. Väliin jäävillä tasoilla esitetään mittakaavaan sopivasti suhteutettuja osoitekartta ja opaskartta-aineistoja. Tietojen ajantasaisuus: Muuttuneet tiedot taustakarttaan päivitetään lähimmille tasoille päivittäin ja muille tasoille viikoittain tai tarvittaessa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä: N2000 Saatavissa WMS-palvelun kautta, vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.

 • Espoon kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Tuotettu stereotyöskentelyllä, maastomittauksella ja digitoimalla. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Kiinteistötiedon ajantasaistuksen viive on pari päivää, uusien rakennusten noin viikko maastoon merkinnästä. Muun aineiston päivitys enintään 3 v viiveellä. Saatavissa on indeksikartta, josta selviää tuotantotapa, ylläpitomuoto ja ajantasaistusvuosi. Saatavissa WMS- ja WFS-palveluiden kautta, kiinteistötiedon osalta vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.

 • Turun WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi):Turun seudun opaskartta (Opaskartta), Turun ajantasakaava (Turun asemakaava), Kantakartta (Turun kantakartta). Palvelu perustuu Turun kaupungin aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Turun Kaupunkiympäristötoimiala. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Hyvinkään WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: - Ajantasa-asemakaava-avain - Asemakaavat, vireillä olevat - Asemakaavoitettu alue - Hyvinkään kuntaraja - Kantakartan saatavuusalueet - Kulttuuriympäristönhoitosuunnitelma 2013 - Osoitteet Facta-kuntarekisteristä - Maalämpökaivojen rakentamista rajoittavat alueet - Rakennuskieltoalueet - Rakennustapaohjeet - Suunnittelutarvealueet - Jätevesiverkoston toiminta-alue - Sadevesiverkoston toiminta-alue - Vesijohtoverkoston toiminta-alue - Ridasjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue - Rakennukset - Kiinteistötiedot Palvelu perustuu Hyvinkään kaupungin tuottamiin aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Hyvinkään kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Helsingin kaupungin kiinteistökartta (aikaisemmalta nimeltään Virastokartta) on rasterikartta jossa on kuvattu kaupungin alueella sijaitsevat kiinteistöt ja tontit, niiden rajat ja numerotunnukset. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Aineisto sisältää mm. kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, rakennukset, tiet ja kadut, nimet, korkeuskäyrät ja maastokohteet. Aineisto on saatavilla WMS ja WMTS-rajapintapalvelusta tasonimillä Kiinteistokartta (myös WMTS) Kiinteistokartan_maastotiedot (myös WMTS) Kiinteistokartta_pohja Kiinteistokartta_paakohteet

 • Oulun kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto. Maastoa, rakennuksia ja muuta rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maasto- ja rakennusvalvontamittausten perusteella. Aineistoa pidetään yllä jatkuvasti. Eri aineistojen osalta päivitysaika vaihtelee. Kiinteistötiedot päivitetään välittömästi, rakennustiedot sijaintikatselmustietojen perusteella. Rakennetut uudet kadut mitataan välittömästi rakentamisen valmistuttua.