From 1 - 10 / 127
  • Seabed substrate data products of the European marine areas including e.g. Baltic Sea, Black Sea, Greater North Sea, Celtic Sea, Iberian Coast, and tMediterranean Sea within EU waters. These data products comprise of multiple datasets at different scales compiled in subsequent EMODnet Geology projects running since 2009. In the projects, diverse, national datasets are harmonised into a shared schema which includes not only information on seabed substrate, but also background and confidence level of the data. This EMODnet reclassification scheme includes at least five seabed substrate classes and is supported by EUNIS. Four substrate classes are defined on the basis of the modified Folk triangle (mud to sandy mud; sand; coarse sediment; and mixed sediment) and one additional substrate class (rock and boulders) was included by the project team. If the original seabed substrate dataset has enabled more detailed substrate classification, classifications with 7 and 16 substrate classes might be available. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

  • PLU_YK on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): [YK_Aluevaraukset (Yleiskaavayhdistelmän aluevaraukset), YK_KaavanUlkoraja (Yleiskaavayhdistelmän kaavojen ulkorajat)]. Palvelu perustuu Sastamalan osayleiskaavat sisältävään yleiskaava-aineistoon. Aineistoja hallinnoi Sastamalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, kaikki kohteet on Museoviraston WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa karttatason nimi): Arkeologiset kohteet (Arkeologiset kohteet, piste), Arkeologisten kohteiden aluerajaukset (Arkeologiset kohteet, alue), Arkeologisten kohteiden alakohteet (Arkeologisten kohteiden alakohteet, piste), Rakennusperintörekisterin rakennukset (Rakennusperintö, piste), Rakennusperintörekisterin aluerajaukset (Rakennusperintö, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt alueet (RKY, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt pisteet (RKY, piste), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt viivat (RKY, viiva), Maailmanperintökohteet alueet (Maailmanperintö, alue), Maailmanperintökohteet pisteet (Maailmanperintö, piste). Palvelu perustuu Museoviraston ylläpitämien rekisterien tietoihin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Rakennusperintöaineistossa on myös kohteita, joita koskevia tietoja voi olla toisten viranomaisten rekistereissä (esimerkiksi ympäristöhallinto tai Kirkkohallitus). Palvelu on tarkoitettu viranomais- ja tutkimuskäyttöön. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta vaatii erillisen käyttöluvan. Käyttöoikeutta voi hakea osoitteesta paikkatieto@nba.fi.

  • Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet on Museoviraston WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa karttatason nimi): Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet (Muinaisjäännökset ja muut kulttuuperintökohteet, piste), Muinaisjäännösten aluerajaukset (Muinaisjäännökset ja muut kulttuuperintökohteet, alue), Rakennusperintörekisterin suojellut rakennukset (Suojellut rakennukset, piste), Rakennusperintörekisterin suojeltujen rakennusten aluerajaukset (Suojellut rakennukset, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt alueet (RKY, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt pisteet (RKY, piste), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt viivat (RKY, viiva), Maailmanperintökohteet (Maailmanperintö, alue), Maailmanperintökohteiden pistekohteet (Maailmanperintö, piste). Aineisto päivittyy kerran viikossa. Palvelu perustuu Museoviraston ylläpitämien rekisterien tietoihin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Rakennusperintöaineistossa on myös kohteita, joita koskevia tietoja voi olla toisten viranomaisten rekistereissä. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Keravan kaupungin WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Keravan opaskartta, Keravan ajntasakaava sekä Keravan ortoilmakuvat Palvelu perustuu vastaaviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut - osasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Suomi.fi-portaalin WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Suomi.fi-portaalin palvelukartan toimipaikka-aineisto (pkartta:toimipaikat). Palvelu perustuu Suomi.fi-portaalin palvelukartan toimipaikka-aineistoon. Aineistoa hallinnoi Valtiokonttori. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kaivosrekisterin kartta-aineisto on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kaivospiirihakemukset (7), Karenssissa olevat kaivospiirit (6), Karenssissa olevat valtaukset (3), Karenssissa olevat varaukset (0), Valtaushakemukset (4), Varaushakemukset (1), Voimassa olevat kaivospiirit (8), Voimassa olevat valtaukset (5) ja Voimassa olevat varaukset (2). Palvelu perustuu Kaivosrekisterin kartta-aineistoon, jota hallinnoi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Palvelun käyttö [ON / EI OLE] maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • HELCOM WMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla Itämeren laajuisia kartta-aineistoja liittyen Itämeren suojeluun, tilaan ja seurantaan. Paikkatietohakemiston kautta on saatavissa mm. seuraavat karttatasot: AIS density (monthly ave) / Laivaliikenne (HELCOM AIS tiheys) / Fartygstrafik (HELCOM AIS densitet) Baltic Sea Protected Areas / Itämeren suojelualueet (HELCOM) / Östersjöns skyddsområden (HELCOM) Interpolated ecosystem health status / Itämeren ekosysteemin tila / Östersjön ekosystem tillstånd Interpolated biodiversity status / Itämeren biodiversiteetti tila / Östersjön biodiversitet tillstånd Interpolated chemical status / Itämeren kemikaali tila / Östersjön kemi tillstånd Interpolated eutrophication status classification / Itämeren rehevöitymis tila / Östersjön övergödning tillstånd Baltic Sea Pressure Index / Itämeren ympäristöpaine indeksi / Östersjön stress index Baltic Sea Impact Index / Itämeren ympäristövaikutus indeksi / Östersjön verkning index Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Museoviraston INSPIRE katselupalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kiinteiden muinaisjäännösten pistemäinen sijainti/ Protected Sites - Archeaological (PS.ProtectedSitesArchaeologicalPoint), Kiinteiden muinaisjäännösten aluemainen sijainti/ Protected Sites - Archeaological (PS.ProtectedSitesArchaeologicalPolygon), Aluerajauksina merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapePolygon) Pistemäisinä merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapePoint) Viivamaisina merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapeLine) Palvelu perustuu suojeltujen, rauhoitettujen ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristökohteiden tietoja sisältäviin muinaisjäännösrekisteriin ja RKY-inventointiin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Laitilan kunnan asemakaavan WMS-palvelu on standardin mukainen WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta voi katsella asemakaavaa rasterimuodossa. WMS-rajapinta sisältää seuraavat karttatasot: laitila_indeksi (Vahvistetun asemakaavan rajaus) laitila_l_alue_polygon laitila_tontti_polygon laitila_viiva laitila_viiva_polygon laitila_teksti laitila_asemakaava (ryhmätaso, johon on yhdistetty kaikki edellä mainitut karttatasot) WMS-palvelua ylläpitää Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.