From 1 - 10 / 103
  • FTA INSPIRE View Service (WMS) for Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature types: Road network, Rail network, Waterway network and Air transport network. The service is based on the FTA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.

  • Kauniaisten WMS-palvelu (Trimble Locus WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kauniaisten opaskartta (Kauniaisten opaskartta), Kauniaisten ortokuva (Kauniaisten ortokuva), Kauniaisten osoitekartta (Kauniaisten kiinteistökartta),Kauniaisten ajantasa-asemakaava (Kauniaisten ajantasa-asemakaava), Kauniaisten karsittu kantakartta (Kauniaisten karsittu kantakartta). Palvelu perustuu Kauniaisten opaskartta-, ortokuva-, osoitekartta- ja ajantasa-asemakaavakartta-aineistoihin. Opaskartta- ja ortokuva-aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö , muita Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Imatran WMS palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Opaskartta (Opaskartta), Ajantasa-asemakaava (Ajantasa-asemakaava), Ajantasayleiskaava (Yleiskaava) , Kantakartta (Kantakartta) ja Rakentamisrajoitusalueet (Rakennuskieltoalueet) sekä (Suunnittelutarvealueet).. Palvelu perustuu Imatran kaupungin ylläpitämiin kartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WFS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/19 Lajien levinneisyys teemaan kuuluvan aineiston: Seurantatiedot riistakannoista. Palvelun aineistot eivät ole INSPIRE tietotuotemäärittelyn mukaisia. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/19 Lajien levinneisyys teemaan kuuluvan aineiston: Kalavarojen arviointi. Palvelun aineisto ei ole INSPIRE tietotuotemäärittelyn mukainen. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • [Maannostietokanta 1:250 000] on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): [Etelä-Suomi (etela-suomi_maannosmaisema_wgs84), Keski-Suomi (Keski-Suomi_maannosmaisema_wgs84), Pohjois-Suomi (Pohjois-Suomi_maannosmaisema_wgs84), Lappi (Lappi_Maannosmaisema_wgs84)]. Palvelu perustuu [maannostietoja] sisältävään [maannostietokanta 1:250 000, 1.0] -aineistoon. Aineistoa hallinnoi [Luonnonvarakeskus]. Palvelun käyttö [ON] maksutonta [EIKÄ VAADI] autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/19 Lajien levinneisyys teemaan kuuluvan aineiston: Seurantatiedot riistakannoista. Palvelun aineisto ei ole INSPIRE tietotuotemäärittelyn mukainen. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kangasalan kantakartta WMS-palveluna on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan kantakartta (kantakartta). Aineistoa hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Kantakartta on ETRS-GK24 koordinaatistossa.

  • Tuusulan kunnan ulkoinen WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla samat tasot kuin Tuusulan karttapalvelussa. Palvelu perustuu vastaaviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Tuusulan kunnan paikkatieto. Palvelun käyttö on maksullista ja vaatii autentikoinnin eli tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttö vaatii sopimuksen tekemisen/käyttöluvan Tuusulan kunnalta.

  • Kangasalan ajantasa-asemakaava WMS-palveluna on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan ajantasa-asemakaava (ajantasakaava). Aineistoa hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Opaskartta on ETRS-GK24 koordinaatistossa.