From 1 - 10 / 21
  • An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another.

  • Aineisto sisältää lounaisen Suomen rannikkoalueen laiva- ja veneväylät jaoteltuina yli ja alle 7 metrin syvyisiin väyliin. Aineisto sisältää myös väylien tarkat syvyystiedot. Lounaistiedon karttapalvelun väyläaineistoa EI SAA käyttää navigointiin. Väyläaineisto on ohjeellinen.

  • Varsinais-Suomen lossireittien WMS-rajapintapalvelun kautta ovat saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Varsinais-Suomen lossireitit (lossireitit). Myös vuoden 2005 aineisto (josta on poistettu muutama käytöstä poistunut lauttayhteys) on vielä saatavilla shapefile-tiedostona. Lossireitit on piirretty tieaineistojen mukaan. Digitoinnin pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen tieaineistoja ja Tiehallinnon Turun tiepiirin paikkatietoaineistoja sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Lautta.net-palvelua. Aineisto on päivitetty syksyllä 2014. Aineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Management Restriction Or Regulation Zone is an INSPIRE compliant. It contains the following INSPIRE feature type: Management Restriction Or Regulation Zone. The service is based on the FTIA INSPIRE Management Restriction Or Regulation Zone Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

  • FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Hydro Physical Waters Lock is an INSPIRE compliant. It contains the following INSPIRE feature type: Lock. The service is based on the FTIA INSPIRE Hydro Physical Waters Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

  • Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi): Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Sisäiset aluevedet (sisavesi_raja_a) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Talousvyöhyke (talousvyohyke_a) Valtioiden välinen raja (valtakunnan_raja_v)

  • Valosektorit näyttävät alukselle oikean kulkusuunnan ja ohjaavat turvalliselle vesialueelle. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt valosektorit.

  • Väyläviraston ja ELY-keskusten aktiiviset (eli käynnissä olevat) sekä alustavat (tulevat) väylien toteutushankkeet, jotka ovat joko uusinvestointeja, peruskorjaus- tai perusparannus/rakenteen parantamishankkeita. (Osuudet linjamaisia ja kohteet pistemäisiä kohteita). Aineistot päivittyvät avoimeen dataan kerran viikossa.

  • Väyläviraston ja ELY-keskusten alustavat (suunnittelu odottaa aloittamista), aktiiviset (suunnitteluvaihe käynnissä) sekä vastaanotetut (suunnitelma odottaa hallinnollista käsittelyä tai toteutusta) väylien suunnittelukohteet. Tällaisia ovat esim. yleis-, tie- ja ratasuunnitelmat, parantamis-, rakennus-/rakentamissuunnitelmat ja vesiluvan hakemiseen liittyvät suunnitelmat. (Osuudet linjamaisia ja kohteet pistemäisiä kohteita). Aineistot päivittyvät avoimeen dataan kerran viikossa.

  • Vesiliikennemerkki on yleisnimitys vesiliikenteessä käytettäville kieltomerkeille, määräystä tai rajoitusta osoittaville merkeille, tiedotusmerkeille, apumerkeille ja kaapeli- ja johtotauluille sekä suuntamerkeille. Vesiliikennemerkit luetaan kuuluviksi merenkulun turvalaitteisiin. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt vesiliikennemerkit.