From 1 - 10 / 61
 • Categories  

  Kuopion kaupungin WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu Kuopion kaupungin kantakarttaan sekä kiinteistön osoitetietoihin. Palvelua hallinnoi Kuopion kaupungin paikkatietopalvelut. Palvelun käyttö on pääsääntöisesti maksullista ja vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • WFS download service for EMODnet Seabed substrate dataset: EMODnet Seabed substrate multiscale 1:1 000 000 –Europe (Seabed_substrate:multiscale_1m), EMODnet Seabed substrate multiscale 1:250 000 –Europe (Seabed_substrate:multiscale_250k), EMODnet Seabed substrate multiscale 1:100 000 –Europe (Seabed_substrate:multiscale_100k), EMODnet Seabed substrate multiscale 1:50 000 –Europe (Seabed_substrate:multiscale_50k), EMODnet Seabed substrate 1:100 000 –Europe (Seabed_substrate:seabed_substrate_100k), EMODnet Seabed substrate 1:250 000 –Europe (Seabed_substrate:seabed_substrate_250k), EMODnet Seabed substrate 1:1 000 000 –Europe (Seabed_substrate:seabed_substrate_1m), EMODnet Sedimention rates –Europe (Seabed_substrate:sedimentation_rates). The service is based on the EMODnet Geology dataset. The dataset is administrated by the Geological Survey of Finland. The service contains all features from the dataset that are modelled as polygons.

 • FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Air Transport Networks is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature type: Air transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.

 • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

 • I WFS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WFS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

 • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

 • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

 • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

 • I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

 • Kangasalan kantakartta WFS-palveluna on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan kunnan kantakartta(Opaskartta). Palvelu perustuu Kangasalan kantakartta -aineistoon. Aineistoja hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.