Service type

OGC:WFS

3 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Service types
From 1 - 3 / 3
  • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

  • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

  • Muinaismuistolailla rauhoiteut ja muut historialliset hylyt on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Alusten_hylyt. Palvelu perustuu nimi-, tyyppi- ja ajoitustietoja sisältävään muinaisjäännösaineistoon, josta on suodatettu merialueilla sijaitseva vedenalaiset hylkykohteet. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelu on julkaistu ensisijaisesti Syken meritietoportaali-hanketta (käynnissä 2017-2020) varten. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.