From 1 - 4 / 4
  • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

  • Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 WMS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000.) voimassa olevat merkinnät. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelua sisältäviin maakuntakaava -aineistoihin Uudenmaan alueella. Aineistoja hallinnoi Uudenmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Muinaismuistolailla rauhoiteut ja muut historialliset hylyt on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Alusten_hylyt. Palvelu perustuu nimi-, tyyppi- ja ajoitustietoja sisältävään muinaisjäännösaineistoon, josta on suodatettu merialueilla sijaitseva vedenalaiset hylkykohteet. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelu on julkaistu ensisijaisesti Syken meritietoportaali-hanketta (käynnissä 2017-2020) varten. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kauniaisten kaupungin WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavana seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kauniaisten kantakartta (Kauniaisten kantakartta), Kauniaisten ajantasa-asemakaava (Kauniaisten ajantasa-asemakaava), Kauniaisten rakennukset (Kauniaisten rakennukset), Kauniaisten osoitteet (Kauniaisten osoitteet). Palvelu perustuu Kauniaisten kaupungin kantakartta-, ajantasa-asemaakaava- ja osoite -aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö. Aineiston käyttö on pääsääntöisesti maksullista ja vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.