From 1 - 10 / 11
 • Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022 on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879). Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa loppuraporteissa. Helsingin seudun maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Alueellinen kattavuus vaihtelee hieman vuosittain. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuodesta 2016 alkaen aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että uudemmat aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Vuosien 2016, 2018 ja 2020 aineistoista on saatavilla perustoimituksen lisäksi myös alueen viherpinta versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2020:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2020; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2020, © Väylävirasto, Digiroad 2020 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Lisätietoja aineistosta (mm. menetelmäkuvaukset) saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

 • Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022 on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Järvenpään maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Helsingin seudun maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Aineistojen alueellinen kattavuus ja aineistojen tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa vuosittaisissa loppuraporteissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879) ja saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2022; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2022, © Väylävirasto, Digiroad 2022 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Lisätietoja aineistosta saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta. Aluerajauksen voi toimittaa HSY:lle paikkatietomuodossa (MapInfo tab tai shp). HSY:n avoimen datan karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

 • Seudullinen maanpeiteaineisto 2016 on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. ​Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879). Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevassa loppuraportissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa vuonna 2014 sekä vuonna 2016, jolloin mukana oli edellisten lisäksi myös Kirkkonummen kunta. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Seudullinen maanpeiteaineisto 2016 on tiedostokooltaan erittäin suuri. Kokonaisuutena toimitus on yli 17 Gt. Aineisto on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Aineistot tilataan osoitteesta sepe@hsy.fi​. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Ladattavana olevista indeksikartoista on nähtävillä rasteriaineistojen karttalehtijaot. Seudullisen maanpeiteaineiston 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016

 • Tampereen korkeusmalli maanpinnasta on jaettu 1x1km ruudun kokoisiin Geotiff DTM tiedostoiksi. Aineistoa on ladattavissa vuosilta 2016 ja 2022. Aineisto on luotu laserkeilauksen harvennetusta maanpinnasta ja tallennettu geotiff DTM muotoon. Aineiston resoluutio on 0.5m. Aineisto on tuotettu Terrascan ohjelmistolla, kolmioimalla aineisto 10m kolmion pituudella. Terrascanin output on leikattu FME:llä 1x1km karttalehtijaon ruutuihin, sekä laskettu aineistolle tiilitys ja pyramidisointi, sekä otettu käyttöön LZW pakkaus. Korkeusmalli Geotiff tiedostot on ladattavissa Tampereen kaupungin tiedostolatauspalvelusta https://kartat.tampere.fi/oskari/filedl, tai Tampereen Oskari-karttapalvelun kautta ladattavat aineistot otsikon alta https://kartat.tampere.fi/oskari/. Vastuutaho: Tampereen infra oy

 • Kasvillisuuden korkeusaineisto on laserkeilausaineistoista teemoitettu rasteriaineisto. Aineistossa on teemoitettu 5 metrin korkeus välein kasvillisuuskorkeudet. Teemoitus alkaa 5 metrin korkeudesta ja päättyy 50 metriin. Laserkeilausaineisto on keilattu vuosina 2007,2009 ja 2012 riippuen alueesta. Maaningan keskustan alueen kasvillisuusrasterointi on tehty Maanmittauslaitoksen vuoden 2011 keilausaineistoon perustuen, jossa aineiston tarkkuus on selkeästi huonompi. Tarkista kasvillisuuskorkeusrasterin tarkempi vuosi tiedon tuottajalta. Aineisto on muodostettu automaattisesti luokitellusta laserkeilausaineistosta, josta on käsin jälkeen päin poistettu mm. sähkölinjoja sekä rakennuksiksi luokiteltuja pisteitä. Aineistossa on mukana yksittäisiä pisteitä rakennuksista, voimalinjoista sekä muista korkeista rakenteista. Aineisto ei kuvaa ajantasaista kasvillisuustilannetta vaan laserkeilausvuoden tilannetta. Kasvillisuuskorkeustasot:5m - 10m,10m - 15m,15m - 20m,20m - 25m,25m - 30m,30m - 35m,35m - 50m.

 • Seudullinen maanpeiteaineisto 2018 on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Alueellinen kattavuus vaihtelee hieman vuosittain. Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuosien 2016 ja 2018 aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että vuosien 2016 ja 2018 aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Seudullinen maanpeiteaineiston 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Lisätietoja aineistosta saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

 • Categories  

  NLS Orthophotos are an aerial photo dataset covering the whole of Finland. An orthophoto is a combination of several individual aerial photos. The geometry of the orthophotos corresponds to a map. The aerial photo data set in orthophoto format is available as - the most recent data set consisting of the most recent aerial photos available. The most recent data is usually 1–3 years old. - old aerial photos, consisting of data sets that are older than the most recent data set. The oldest aerial photos were taken in the 1930s. New data is added to the data set continuously. NLS Orthophotos are updated every 3 years (in Northern Lapland 12 years). Different versions of orthophoto products: - Ortophoto - Ortophoto, false colour - Ortophoto, forest ortho - Ortophoto, natural disasters In addition, there is an index map available presenting the year, when the newest photo was taken in each square. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

 • An aerial photograph is a photograph of the terrain taken from an aeroplane. The images are vertical photographs applicable to be used in mapping. The aerial photographs are reprocessed into dimensionally accurate images called orthophotos. Aerial photographs are available since the 1930s, depending on the area. Aerial photographs are available in black and white, colour and false colour. The size and accuracy of aerial photos depend on the camera, photography scale and altitude or ground sample distance (GSD). The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. Aerial photographs can be ordered by pieces that cover a certain area. The latest orthophotos based on the aerial photographs can be downloaded free of charge from the File service of open data.

 • Categories  

  The location of the real property unit is shown on the cadastral index map. On the map, there are property and other register unit boundaries and property identifiers. The product is a part of the open data of the National Land Survey. Further information (in Finnish): http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

 • The Plain map series is a simple, plain and readable dataset product series in raster format that depicts the whole of Finland. The product is meant to be used as a background map whose character changes to a guide map in large scales. Impaired vision has been taken into account when designing the product. The key objects presented on the map are roads and railways, road names, buildings and constructions, administrative borders, waterways and other geographical names. The road network, public buildings and texts have been especially emphasised. The most usual limitations of colour vision have been taken into account in the use of colours. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.