From 1 - 10 / 60
 • Categories  

  Kuopion kaupungin WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu Kuopion kaupungin kantakarttaan sekä kiinteistön osoitetietoihin. Palvelua hallinnoi Kuopion kaupungin paikkatietopalvelut. Palvelun käyttö on pääsääntöisesti maksullista ja vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • I WFS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WFS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

 • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

 • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

 • I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

 • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

 • I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

 • Vantaan kaupungin WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla kaupungin ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Palvelun teknisenä alustana on GeoServer. Aineistot: - Osoitteet - Rakennukset Aineistoja hallinnoi Vantaan kaupunkimittaus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia.

 • Kangasalan opaskartta WFS-palveluna on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan opaskartta (Opaskartta). Aineistoja hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Opaskartta on ETRS-GK24 koordinaatistossa.

 • FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Air Transport Networks is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature type: Air transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.