From 1 - 5 / 5
  • KUVAUS: Aineisto on tuotettu konenäköperusteisesti Vaisala RoadAI-järjestelmällä. Kuntoluokat on eroteltu kartassa värein. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki, Kämmenniemi, Aitolahti, Teisko, Maisansalo PÄIVITYS: Vaisalan aineistoa päivitetään massainventoinneilla, tahti epäsäännöllinen. YLLÄPITOSOVELLUS: Vaisala RoadAI -> locus -> MS SQL Server GEOMETRIA: viivamaista SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla kirjautuneille käyttäjille WFS- ja WMS-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu MS SQL-serverille JULKISUUS: Rajoitettu saatavuus. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Omistaja Tampereen kaupunki, Infraomaisuuden hallinta. Ylläpito Tampereen Infra Sarja sisältää aineistot: Katujen kuntotieto (epätasaisuus) Katujen kuntotieto (kuluneisuus)

  • Aineistosarja sisältää sekä kadut että kevyen liikenteen reitit, sekä alueina että keskiviivan mukaan kuvattuna. Jalkakäytävät ja puistokäytävät ovat kevyen liikenteen aineistossa. Viivamuotoiset on WMS-rajapinnoilla ja Oskarissa visualisoitu kunnossapitoluokittain sekä käyttöluokittain. Sisältää aineistot: Jalankulun ja pyöräilyn väylät (alueina) Jalankulun ja pyöräilyn väylät (keskilinjat) Kadut (alueina) Kadut (keskilinjat) Pyörätiet (tämä taso sisältää nimensä mukaisesti vain pyörätiet, ei jalankulun väyliä, ja suppeammin kohdetiedoin kuin Jalankulun ja pyöräilyn väylät keskilinjan mukaan) KATTAVUUS: Aineisto kattaa asemakaava-alueet. PÄIVITYS: Aluegeometriat päivitetään kantakartan tietojen pohjalta Locukseen, joten voi sisältää myös keskeneräisiä tai suunniteltuja katualueita. Keskiviivat perustuvat tähän-. Pääasiassa uutta aineistoa tulee sulan maan aikana. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään Locus-ohjelmistolla. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue tai viiva, käy ilmi tason nimestä. SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta sekä katsottavissa Oskari-karttapalvelussa, aineisto on tallennettu MS SQL--tietokantaan. JULKISUUS ja TIETOSUOJA: Aineisto on julkinen, ei tietosuojan alaista tietoa. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Infraomaisuuden hallinta, ja ylläpitäjä Tampereen Infra.

  • KUVAUS: Katujen ja kevyen liikenteen kunnossapitoluokat, kuvattuna keskilinjan mukaan. WMS aineisto on visualisoitu kunnossapitoluokittain sekä käyttöluokittain. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki, Kämmenniemi, Aitolahti, Teisko, Maisansalo PÄIVITYS: Aineiston ylläpito jatkuvaa, lähes päivittäistä YLLÄPITOSOVELLUS: Locus GEOMETRIA: viivamaista SAATAVUUS: Aineisto on julkisesti katsottavissa Oskari-karttapalvelussa, ja kirjautuneelle käyttäjälle saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta. JULKISUUS: julkinen AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Omistaja Tampereen kaupunki, Infraomaisuuden hallinta. Ylläpito Tampereen Infra. Sarja sisältää aineistot: Jalankulun ja pyöräilyn väylät kunnossapitoluokittain Kadut kunnossapitoluokittain

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Suomen valtakunnanraja merellä (Ahti_Limit_L) Talousvyöhyke (ExclusiveEconomicZone_A) Talousvyöhykkeen ulkoraja (ExclusiveEconomicZone_L) Sisäisten aluevesien ulkoraja (StraightTerritorialSeaBaseline_L) Aluemeren ulkoraja (TerritorialSeaArea_L) Aluemeri (TerritorialSeaArea_A) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Luotsinkohtauspaikka (PilotBoardingPlace_P) Radioilmoituspiste (Rdocal_P) Ilmoittautumislinja (Rdocal_L) VTS-alue (VTSArea_A) Palvelu perustuu Traficomin ylläpitämiin merikartta-aineistoihin. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Lipas.fi on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hallinnoima valtakunnallinen liikunnan paikkatietojärjestelmä (Domainit www.liikuntapaikat.fi ja www.lipas.fi). Lipas- aineistossa on kuntien liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja pisteinä, reitteinä ja alueina. Tietokannassa on noin 43 000 liikuntapaikkaa ja liikuntapaikkaan liittyvää varustustietoa. Lipas-aineistoa ylläpitävät kuntien liikuntatoimen viranhaltijat, muut liikuntapaikkojen omistajat, virkistysalueyhdistykset ja Jyväskylän yliopisto. Lipas-palvelun ovat kehittäneet Jyväskylän yliopisto,Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja valtion ympäristöhallinto yhteistyössä aluehallintovirastojen, kuntien, liikuntajärjestöjen ja liikuntapaikkojen hoitajien kanssa. Lipas syntyi opetusministeriössä jo 1970-luvulla; myöhemmin se siirrettiin Jyväskylän yliopiston hallintaan. Aineisto on jatkuvasti päivitettävä nykytilanteen kuvaus liikuntapaikoista, liikuntareiteistä ja alueista. Lipas.fi palvelussa on tarjolla myös Tilastokeskuksen keräämät kuntien liikunta- ja nuorisotoimen tilinpäätöstiedot.