From 1 - 10 / 146
  • NLS-FI INSPIRE View Service for Administrative Units Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: AdministrativeUnit, AdministrativeBoundary, Baseline, TerritorialSea, ExclusiveEconomicZone, MaritimeBoundary.InternalWaters, MaritimeBoundary.TerritorialSea ,MaritimeBoundary.ExclusiveEconomicZone. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Administrative Units dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • Seabed substrate data products of the European marine areas including e.g. Baltic Sea, Black Sea, Greater North Sea, Celtic Sea, Iberian Coast, and tMediterranean Sea within EU waters. These data products comprise of multiple datasets at different scales compiled in subsequent EMODnet Geology projects running since 2009. In the projects, diverse, national datasets are harmonised into a shared schema which includes not only information on seabed substrate, but also background and confidence level of the data. This EMODnet reclassification scheme includes at least five seabed substrate classes and is supported by EUNIS. Four substrate classes are defined on the basis of the modified Folk triangle (mud to sandy mud; sand; coarse sediment; and mixed sediment) and one additional substrate class (rock and boulders) was included by the project team. If the original seabed substrate dataset has enabled more detailed substrate classification, classifications with 7 and 16 substrate classes might be available. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

  • DVV INSPIRE View Service (WMS) for Addresses Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Address. The service is based on the DVV INSPIRE Addresses Theme Dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto).

  • DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. The service is based on the DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto). The service is free to use and there are no access constraints.

  • GTKWMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Aeromagneettiset matalalentomittaukset (Aeromagneettiset matalalentomittaukset), Kallioperä 1:200 000 (Kallioperä 1:200 000), Maaperä 1:200 000 (Maaperä 1:200 000), Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 (Maaperä 1:20 000; 1:50 000), Kallioperä 1:1 000 000 (Kallioperä 1:1 000 000), Maaperä 1:1 000 000 (Maaperä 1:1 000 000), Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe (Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe), Tutkitut turvealueet (Tutkitut turvealueet), Kallioperän isotooppiaineisto (Kallioperän isotooppiaineisto), Lohkarehavainnot (Lohkarehavainnot), Kallioperähavainnot (Kallioperähavainnot), Kalliogeokemia (Kalliogeokemia), Suuralueellinen geokemia; moreeni (Suuralueellinen geokemia; moreeni), Suuralueellinen geokemia; purosedimentti (Suuralueellinen geokemia; purosedimentti), Suuralueellinen geokemia; purovesi (Suuralueellinen geokemia; purovesi), Suomen metallogeeninen kartta (Suomen metallogeeninen kartta) ja Happamat sulfaattimaat (happamat_sulfaattimaat_250k). Palvelu perustuu seuraaviin aineistoihin: Aeromagneettiset matalalentomittaukset, Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000, Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000, Kallioperäkartta 1:100 000, Maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000, Suomen kallioperä 1:1 000 000, Suomen maaperä 1:1 000 000, Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000, Turvekartoitus, Suomen kallioperän ikämääritykset, Kallioperä- ja lohkarehavaintoaineisto, Suomen kalliogeokemian tietokanta, Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitus ja Happmat sulfaattimaat 1:250 000. Aineistoja hallinnoi Geologian tutkimuskeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kajaanin kaupungin WMS-palvelu(Tekla GIS WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kajaanin asemakaavakartta (Asemakaavakartta),Kajaanin opaskartta(Opaskartta),Kajaanin ajantasaosayleiskaavakartta(Yleiskaava),Kajaanin ranta-asemakaavakartta(Ranta-asemakaavakartta),Kajaanin ilmakuva(Ilmakuva) ....]. Palvelu perustuu Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmän (TeklaGis) tietokanta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Kajaanin kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Tuotanto- ja teollisuuslaitokset-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot, puhdistamojen purkupisteet ja taajamien keskipisteet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Lajien levinneisyys-ryhmään kuuluvan seuraavan SYKEn aineiston: Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2019. Aineisto ei ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukainen. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Korkeus-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Järvien syvyysaineisto. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.