From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  The EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes marine geological data from the European sea areas to support decision- making and sustainable marine spatial planning. The partnership includes 36 marine organizations from 30 countries. The partners, mainly from the marine departments of the geological surveys of Europe (through the Association of European Geological Surveys-EuroGeoSurveys), have assembled marine geological information at a scale of 1:1 000 000 from all European sea areas (e.g. the White Sea, Baltic Sea, Barents Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters). This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:1 000 000 from the European marine areas. Traditionally, European countries have conducted their marine geological surveys according to their own national standards and classified substrates on the grounds of their national classification schemes. These national classifications are harmonized into a shared EMODnet schema using Folk's sediment triangle with a hierarchy of 16, 7 and 5 substrate classes. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data has been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2. Further information about the EMODnet- Geology project is available on the portal (http://www.emodnet- geology.eu/).

 • Categories  

  Sedimentation rates are part of EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology, Work Package 3 (WP3) Seabed substrate. The objective of WP3 is to compile all available seabed substrate information on a scale of 1:100 000 or finer from all European marine areas, and to update sedimentation rate data collected in the previous phases. WP3 has compiled and harmonized available information on the rate of sedimentation on the seafloor. The information on sedimentation rates for recent sediments is presented as point-source information. Estimations of modern sedimentation rates (centimetres/year) can be based e.g. on established historical records of anthropogenic radionuclides (e.g. 137Cs and 241Am), polychlorinated biphenyls (PCBs), lead (Pb) and stable lead isotope (206/207Pb ratios). Sedimentation rate estimations can be based also on varve/laminae counting, radionuclide 210Pb and 14C decay dating methods. In addition stratigraphic marker horizons, like in the Baltic Sea, horizons formed by documented Major Baltic Inflow (MBIs) events (Moros et al. 2017), can be used in the estimations. Project partners have delivered information on sedimentation rates available in their national waters including their EEZ. The focus is on the present-day sedimentation rates. That means sediment accumulation to the seabed over the past decades, since AD 1900 or so. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

 • Categories  

  The EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology project collects and harmonizes marine geological data from the European sea areas to support decision making and sustainable marine spatial planning. The partnership includes 39 marine organizations from 30 countries. The partners, mainly from the marine departments of the geological surveys of Europe (through the Association of European Geological Surveys-EuroGeoSurveys), have assembled marine geological information at various scales from all European sea areas (e.g. the White Sea, Baltic Sea, Barents Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters). This multiscale dataset include EMODnet seabed substrate maps at a scale of 1:25 000, 1: 50 000, 1:100 000, 1: 250 000 and 1: 1 000 000 from the European marine areas, compiled in subsequent projects running since 2009. Traditionally, European countries have conducted their marine geological surveys according to their own national standards and classified substrates on the grounds of their national classification schemes. These national classifications are harmonised into a shared EMODnet schema using Folk's sediment triangle with a hierarchy of 16, 7 and 5 substrate classes. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. Further information about the EMODnet Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

 • Categories  

  The EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes marine geological data from the European sea areas to support decisionmaking and sustainable marine spatial planning. The partnership includes 39 marine organizations from 30 countries. The partners, mainly from the marine departments of the geological surveys of Europe (through the Association of European Geological Surveys- EuroGeoSurveys), have assembled marine geological information at a scale of 1:50 000 from all European sea areas (e.g. the White Sea, Baltic Sea, Barents Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters). This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1: 50 000 from the European marine areas. Traditionally, European countries have conducted their marine geological surveys according to their own national standards and classified substrates on the grounds of their national classification schemes. These national classifications are harmonized into a shared EMODnet schema using Folk's sediment triangle with a hierarchy of 16, 7 and 5 substrate classes. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The smallest cartographic unit within the data is about 0.01 km2. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

 • Categories  

  The GTK’s Mineral Deposit database contains all mineral deposits, occurrences and prospects in Finland. Structure of the new database was created in 2012 and it is based on global geostan-dards (GeoSciML and EarthResourceML) and classifications related to them. The database is in Oracle, data products are extracted from the primary database. During 2013 GTK’s separate mineral deposit databases (Au, Zn, Ni, PGE, U, Cu, Industrial minerals, FODD, old ore deposit database) were combined into a single entity. New database contains extensive amount of information about mineral occurrence feature along with its associated commodities, exploration activities, holding history, mineral resource and re-serve estimates, mining activity, production and geology (genetic type, host and wall rocks, min-erals, metamorphism, alteration, age, texture, structure etc.) Database will be updated whenever new data (e.g. resource estimate) is available or new deposit is found. Entries contain references to all published literature and other primary sources of data. Also figures (maps, cross sections, photographs etc.) can be linked to mineral deposit data. Data is based on all public information on the deposits available including published literature, archive reports, press releases, companies’ web pages, and interviews of exploration geologists. Database contains 33 linked tables with 216 data fields. Detailed description of the tables and fields can be found in separate document. (http://tupa/metaviite/MDD_FieldDescription.pdf) The data products extracted from the database are available on Mineral Deposits and Exploration map service (http://gtkdata.gtk.fi/MDaE/index.html) and from Hakku -service (http://hakku.gtk.fi).

 • Categories  

  Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) keskitetyissä tietovarannoissa on yhteensä yli 700 000 kallioperä- ja lohkarehavaintoa. Havaintoja on kerätty 1800–luvun lopusta lähtien. Tietojärjestelmässä havaintoja on vuodesta 1905 lähtien. Kallioperähavainnot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy suuri määrä erilaista ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun kalliopaljastuman tai lohkareen, sekä siitä tehdyt havainnot, mittaukset ja geokemialliset analyysit. Havainnon kohteena voi paljastuman tai lohkareen lisäksi olla myös paljastumaryhmä, lohkareikko, rakka, kallioprofiili, tutkimusoja, kallioleikkaus tai louhos. Yleisimmät havainnoidut tiedot ovat paljastuman kivilajit ja niiden paljoussuhteet, kivessä esiintyvät rakenteet sekä tektoniset mittaukset. Kallioperähavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omat ohjelmat; kallioperäkartoitus, malminetsintä, kiviainestutkimus, rakennuskivitutkimus ja taajamakartoitus. Havaintoja ovat tuottaneet myös Outokummun, Rautaruukin ja Lapin Malmin malminetsintä sekä yliopistojen projekteissa suoritettu kallioperäkartoitus ja malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia, ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista. Aineisto koostuu seuraavista tasoista: kallioperähavaintokohde, päärakosuunta, paljastumakuva, kivilajihavaintopiste, näytetiedot, rakennegeologinen mittaus, juoniviiva, havaintoalue, kalliolaatu, kivilajipolygoni ja soveltuvuus. Kallioperähavaintokohde (BEDROCK.Bedrock_observation) on pistetaso, joka sisältää kallioperä- tai lohkarehavainnon maantieteelliseen paikkaan liittyvät havainnot ja tiedot ja, paikannustarkkuuteen liittyvät tiedot, havainnon tuottaneen prosessin, hankkeen ja lähtöaineiston tiedot sekä ajankohtaan liittyvät tiedot. Päärakosuunta (BEDROCK.Joint_set) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta mitatusta rakoilusta. Paljastumakuva (BEDROCK.Outcrop_picture) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintoon liittyvistä valokuvista ja piirroksista. Kivilajihavaintopiste (BEDROCK.Rock_observation_point) on pistetaso, joka sisältää havaintokohteen kivilajeihin liittyvät tiedot ja havainnot. Näytetiedot (BEDROCK.Sample) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta otetuista näytteistä sekä niistä tehdyistä hieistä, petrofysiikan mittauksista sekä geokemian analyyseistä. Rakennegeologinen mittaus (BEDROCK.Tectonic_measurement) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta mitatuista rakenteista ja tektonisista suureista. Juoniviiva (BEDROCK.Dyke_line) on viivataso, joka sisältää kartoittajan havaintokohteella hahmottelemat juonet ja niihin liittyvät tiedot. Havaintoalue (BEDROCK.Observation_area) on aluetaso, joka sisältää havaintoalueen ulkorajat Kalliolaatu (BEDROCK.Rock_quality) on aluetaso, joka sisältää rakennuskivitutkimusten, kalliorakentamiseen liittyvien tutkimusten ja taajamakartoituksen yhteydessä kerätyt tarkemmat tiedot havaintoalueella esiintyvästä rakoilusta sekä kivilajin laadusta. Kivilajipolygoni (BEDROCK.Rock_type_polygon) on aluetaso, joka sisältää kartoittajan havaintokohteella hahmottelemat kivilajialueet. Soveltuvuus (BEDROCK.Suitability) on aluetaso, joka sisältää rakennuskivi- ja kiviainestutkimusten yhteydessä kerätyt tiedot havaintoalueen kivilajin soveltuvuudesta jatkokäyttöön.