From 1 - 4 / 4
  • Aineisto on luotu metatietolinkin toimivuuden testaamista varten WMS- ja WFS-rajapinnoilla.

  • Tampereen WFS-palvelu (GeoServer Web Feature Service / Web Map Service). Palvelu sisältää avoimen datan ja tunnistautumista vaativia aineistoja. Lisätietoja tampereenpalvelupiste@tampere.fi  

  • Tampereen kaupungin WMS-rajapintapalvelu (GeoServer Web Map Service).

  • KUVAUS: Karttataso sisältää sekajätteen keräysalueet, jotka tulevat voimaan kuudessa vaiheessa 31.12.2029 mennessä, sekä nykyisen voimassa olevan sekajätteen keräysalueen. PÄIVITYS: Satunnainen (vain tarvittaessa). YLLÄPITOSOVELLUS: Tampereen kaupungin tiedostopalvelin ja PostGIS-tietokanta KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24FIN (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: vektori (alue) SAATAVUUS: Aineisto on tallennettu Postgis-tietokantaan. JULKISUUS: Aineisto on nähtävillä julkisesti kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. TIETOSUOJA: Aineistoon ei liity tietosuojakysymyksiä. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Alueellinen jätehuoltolautakunta, jatehuoltolautakunta@tampere.fi