From 1 - 8 / 8
  • KUVAUS: Tampereen määräalat pisteinä ominaisuustietoineen. Aineisto ylläpidetään kuntarekisterissä. KATTAVUUS: Tampere PÄIVITYS: Jatkuvasti päivittyvä YLLÄPITOSOVELLUS: Facta KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, saatavissa myös ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: pistemäinen SAATAVUUS: Aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Aineisto on Oskari-karttapalvelussa julkaistu myös rasterimuodossa. JULKISUUS ja TIETOSUOJA: Julkinen KENTÄT: AINEISTO Onko kohde kiinteistö, määräala vai kaavayksikkö, ja kenties vuokratontti (vektorikarttatasossa näillä myös värikoodaus) KUNTA kolminumeroinen kuntanumero, Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä kooditus SIJAINTI kolminumeroinen sijaintialuenumero, joka voi olla kylän, asemakaava-alueella olevan kunnanosan, tai muun sellaisen alueen numero RYHMA nelinumeroinen ryhmäosa, joka tarkoittaa talon, asemakaava-alueella olevan korttelin, tai muun sellaisen alueen numeroa YKSIKKO nelinumeroinen yksikkönumero, joka tarkoittaa tilan numeroa, asemakaava-alueella olevan tontin numeroa, tai muuta vastaavaa numeroa C_TUNNUS_2 kiinteistötunnus, täydellisessä muodossa, muodostuu osista KUNTA-SIJAINTI-RYHMÄ-YKSIKKÖ C_TUNNUS kiinteistötunnus ilman etunollia Muut kuin kuntakoodi ovat kiinteistörekisterissä ylläpidettyjä. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, tekninen ylläpito Paikkatietoyksikkö, aineiston ylläpito Kiinteistönmuodostus

  • Tampereen WFS-palvelu (GeoServer Web Feature Service / Web Map Service). Palvelu sisältää avoimen datan ja tunnistautumista vaativia aineistoja. Lisätietoja tampereenpalvelupiste@tampere.fi  

  • Aineisto on luotu metatietolinkin toimivuuden testaamista varten WMS- ja WFS-rajapinnoilla.

  • KUVAUS: Karttatason lähtöaineistona on ollut Kiinteistöt alueina kuntarekisteristä (julkinen) - karttatason mukaiset alueet. Aineistosta on rajattu pois Tampereen kaupungin omistamat avoimet viheralueet, vuokra-alueet sekä vesialueet. Aineistoa on suodatettu omistajalajin perusteella. Karttatasolla ovat mukana alueet joiden omistajalaji on: 10 - Kunta tai kuntainliitto. Karttatasoa käytetään Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet yksikön kyselyssä. KATTAVUUS: Tampere POIKKILEIKKAUS: Aineistoa ei ylläpidetä. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: vektori (alue) SAATAVUUS: Aineisto on on katsottavissa Oskari-karttapalvelussa. JULKISUUS JA TIETOSUOJA: Aineisto on julkinen (myös lähtöaineistot ovat olleet julkisia). KENTÄT: -kunta -sijaintialue -ryhma -yksikko -kiinteistotunnus -karttateksti -laji: esimerkiksi tontti, maarekisterikiinteistö tai yleinen alue -kokon_ala: kiinteistöt kokonais pinta-ala (m2) -maa_ala: maa-alueiden pinta-ala (m2) -vesi_ala: vesialueiden pinta-ala (m2) -ktj_geometrian_ala: kiinteistötietojärjestelmän geometrian pinta-ala (m2) -omistajalaji: 10 - Kunta tai kuntainliitto -palstoja: kiinteistön palstojen lukumäärä

  • Tampereen kaupungin WMS-rajapintapalvelu (GeoServer Web Map Service).

  • KUVAUS: Karttataso sisältää sekajätteen keräysalueet, jotka tulevat voimaan kuudessa vaiheessa 31.12.2029 mennessä, sekä nykyisen voimassa olevan sekajätteen keräysalueen. PÄIVITYS: Satunnainen (vain tarvittaessa). YLLÄPITOSOVELLUS: Tampereen kaupungin tiedostopalvelin ja PostGIS-tietokanta KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24FIN (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: vektori (alue) SAATAVUUS: Aineisto on tallennettu Postgis-tietokantaan. JULKISUUS: Aineisto on nähtävillä julkisesti kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. TIETOSUOJA: Aineistoon ei liity tietosuojakysymyksiä. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Alueellinen jätehuoltolautakunta, jatehuoltolautakunta@tampere.fi

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Tampereen seudun jätesäiliöt pistemäisinä kohteina. KATTAVUUS: Kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. PÄIVITYS: Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan (ylläpito jatkuvaa). YLLÄPITOSOVELLUS: Trimble Locus KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24FIN (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: vektori (piste) SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta. Aineiston primäärilähde on Trimble Locus. JULKISUUS: Kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. TIETOSUOJA: Aineistoon ei liity tietosuojakysymyksiä. KENTÄT: ID, varustelaji (JÄTESÄILIÖ), malli, Tyhjennysväli (jätesäiliön tyhjennykseen suunniteltu aikataulu) AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen Infra Oy, yhteyshenkilönä juuso.kallinki@tampereeninfra.fi

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Tampereen seudun roska-astiat pistemäisinä kohteina. KATTAVUUS: Kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. PÄIVITYS: Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan (ylläpito jatkuvaa). YLLÄPITOSOVELLUS: Trimble Locus KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24FIN (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: vektori (piste) SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta. Aineiston primäärilähde on Trimble Locus. JULKISUUS: Kaikille käyttäjille Oskari-karttapalvelussa. TIETOSUOJA: Aineistoon ei liity tietosuojakysymyksiä. KENTÄT: ID, varustelaji (ROSKA-ASTIA), malli (roska-astian malli), Tyhjennysväli (roska-astian tyhjennykseen suunniteltu aikataulu) AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen Infra Oy, yhteyshenkilönä juuso.kallinki@tampereeninfra.fi